Навигация
Повернись живим
 
_Г-З
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та ін. учасником (учасниками) відносин у госп. сфері. Полягає у тому, що один суб'єкт (зобов'язана сторона, в т. ч. боржник) зобов'язаний учинити певну дію госп. або управлін.-господарського характеру на користь ін. суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо) чи утриматися від певних дій, а ін. суб'єкт (управнена сторона, у т. ч. кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Поняття, підстави виникнення, особливості виконання і припинення Г. з. встановлюються Господарським кодексом України та відповідними положеннями ЦивК України.

ГК України виділяє осн. види Г. з.: майново-господарські (тобто цив.-правові зобов'язання, що виникають між учасниками госп. відносин при здійсненні госп. діяльності) та організаційно-господарські (тобто господарські зобов'язання, які виникають між суб'єктом господарювання та суб'єктом орг.-госп. повноважень у процесі управління госп. діяльністю). ГК вводить також поняття соціально-комунальних зобов'язань суб'єктів господарювання, публічних зобов'язань суб'єктів господарювання, госп.-договірних зобов'язань. Підставою виникнення Г. з. є: закон або ін. нормат.-прав. акт, що регулює госп. діяльність; акт управління госп. діяльністю; господарський договір, ін. угоди, передбачені законом, та угоди, не передбачені законом, але такі, які йому не суперечать; заподіяння шкоди суб'єкту чи суб'єктом господарювання, придбання або збереження майна суб'єкта чи суб'єктом господарювання за рахунок ін. особи без достатніх на те підстав; створення об'єктів інтелект, власності та ін. дії суб'єктів, а також настання подій, з якими закон пов'язує виникнення прав, наслідків у сфері господарювання.

ГК встановлено основоположні засади виконання Г. з. Зокрема, сторони Г. з. повинні виконувати його належ, чином, відповідно до закону, ін. прав, актів, договору, а за відсутності конкр. вимог щодо виконання зобов'язання — відповідно до вимог, які звичайно висуваються в певних умовах, враховуючи інтереси другої сторони та необхідність забезпечення заг. інтересу.

У процесі виконання Г. з., якщо законом не встановлено інше, сторони мають право за взаєм, згодою конкретизувати або розширити його зміст. Г. з. може бути виконано достроково, окрім випадків, коли інше передбачено законом, ін. нормат.-прав. актом чи договором або випливає зі змісту зобов'язання. У разі виконання Г. з. частинами управнена сторона має право не приймати виконання, якщо інше не передбачено законом, ін. нормат.-прав. актами чи договором або не випливає зі змісту зобов'язання. Не допускається од-ностор. відмова від виконання Г. з., крім випадків, передбачених законом. Водночас зобов'язана сторона має право відмовитися від виконання Г. з. у разі неналеж. виконання другою стороною обов'язків, які є необхід. умовою його виконання. Виконання Г. з. може бути покладено в цілому або в частині на третю особу, що не є стороною зобов'язання, й управнена сторона повинна прийняти виконання, запропоноване цією особою, якщо із закону, госп. договору або характеру зобов'язання не випливає обов'язок сторони виконати зобов'язання особисто. Виконання Г. з. забезпечується заходами захисту прав учасників госп. відносин та настанням відповідальності за невиконання чи неналежне виконання Г. з. Види і порядок застосування заходів забезпечення виконання зобов'язання встановлюються ГК та ін. законами України. Специфічним засобом забезпечення виконання Г. з. визнається банківська гарантія.

Заг. умовами припинення Г. з. є: виконання Г. з. належним чином; зарахування зустрічної однорідної вимоги або страх, зобов'язання; поєднання управненої та зобов'язаної сторін в одній особі; згода сторін про припинення Г. з.; неможливість виконання Г. з.; розірвання Г. з.; визнання Г. з. недійсним та в ін. випадках, передбачених ГК. Учасник госп. відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання госп. зобов'язання, якщо не доведе, що ним ужито всіх залежних від нього заходів для недопущення госп. правопорушення. У разі, якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт господарювання за порушення Г. з. несе госп.-прав. відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто настання надзвичайних і невідворотних обставин. Застосування госп. санкцій не звільняє суб'єкта, який порушив Г. з., від обов'язку виконати зобов'язання в натурі, окрім випадків, коли інше передбачено законом або договором, чи управнена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язання.

І. М. Проценко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]