Навигация
Повернись живим
 
_Г-З
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ

(від франц. globaliser — гло-балізувати, з франц. globe — куля, земна куля, лат. globus — куля) — загальносвіт. соціальний процес, що включає потоки ідей, капіталів, товарів, н.-т. досягнень, політ, норм і стандартів, зак-ва, котрі зумовлюють розвиток світу як цілісної екон., міжнар.-прав., політ., соціокультур. суперсистеми. Найвідомішими теоретиками принципу «глобалізму», який обґрунтовує процес Г., є Е. Тоффлер, 3. Бжезінський, Г. Кіссінджер, К. Боуддінг, С. Хантінгтон, С. Мендловіц, Е. Ласло, П. Берман та ін. Г. розглядається як об'єктив, процес, породжений інтернаціоналізацією життя країн і народів. Вона зумовлює такий рівень єдності людства, за якого, з одного боку, існування і успішний розвиток кожної країни, народу перебуває у безпосеред. залежності від стану та трансформації світу в цілому, а, з другого, успіх у розв'язанні проблем людства залежить від ситуації в кожній країні, від активності й узгодженості дій усіх країн та народів світу. Г. є сукуп. діяльністю осн. суб'єктів міжнар. права в рамках ООН, ін. легітимних органів та інститутів світ, співтовариства. Відображається у зовнішньополіт. діяльності нац. держав, у політ, і миротв. акціях регіон, міждерж. об'єднань. Г. охоплює як сферу міждерж. відносин, так і різноманітні чинники наддерж. впливу. Сутність процесу Г. зафіксована в Підсумковому комюніке зустрічі керівників країн «великої вісімки», що відбулася у червні 1999 в м. Кельні (Німеччина). В рамках цієї зустрічі до позит. ознак Г. віднесено: відкритість і динамізм, які «сприяли повсюдному підвищенню життєвого рівня і значному зниженню бідності»; інтеграцію, що «дозволила створити робочі місця за рахунок стимулювання ефективності виробництва, розширення можливостей і економічного зростання»; інформ. революцію і забезпечення взаємодії культур та цінностей, які «посилили тенденцію до побудови демократичного суспільства і боротьби за права людини та основні свободи, одночасно сприяючи розвиткові творчості та нововведень». Серед негат. ознак Г. зазначено підвищення ризику для окр. працівників, сімей і громад, «пов'язаного зі зміною місць та фінансовою невизначеністю». 24.1 2003 відбувся Моск. юрид. форум «Глобалізація, держава, право, XXI століття», на якому було представлено 22 країни, 7 міжнар. організацій, 24 регіон, організації, 24 організації, асоціації, спілки юристів. На ньому, зокрема, розглядалися: роль д-ви в умовах Г., взаємодія прав, систем різних держав; б-ба з транснац. злочинністю; взаємодія міжнар. і внутр. права держав; Г. і права людини; спільний європ. екон. і прав, простір у контексті Г. світ, процесів; діалог цивілізацій і право; Г. і право навкол. середовища; значення рішень міжнар. судів для правозастосовчої діяльності органів держав; юрид. професія в умовах гло-бал. світу; Г. і прав, засоби подолання міжнар. тероризму та ін. Форум визначив осн. мету дій міжнар. співтовариства в умовах глобалізац. процесів: з одного боку, максимально використати переваги Г., а, з другого — звести нанівець її негат. наслідки.

Літ.: Білорус О. Глобалізація. Прийняти виклик часу. «Віче», 2000, № 12; Панарин А. С. Искушение глобализмом. М., 2000; Хозин Г. Какими быть междунар. отношениям в XXI в.? «Междунар. жизнь», 2001, № 2; Косолапое Н. Глобализация: сущностные и междунар.-полит. аспекты. «Междунар. экономика и междунар. отношения», 2001, № 4; Berman P. Sch. The Globalization of Jurisdiction. «University of Pennsylvania Law Review», 2002, № 2; Семе-ненко И. С. Глобализация и социокультурная динамика: личность, общество, культура. «Полит, исследования», 2003, № 1; Колесник В. В. Глобализация, гос-во, право, XXI в. «Право и политика», 2003, № 1; Марченко М. Н. Миф о формировании мирового гос-ва и права в условиях глобализации. «Вестник Моск. ун-та. Серия 11. Право», 2003, № 2; Жвитиашвили А. Ш. Концептуальные истоки идеи глобализации. «Социол. исследования», 2003, № 6; Грани глобализации. Трудные вопросы совр. развития. М., 2003; Толстоухов А В. Глобалізація. Влада. Екомайбутнє. К., 2003.

В. П. Горбатенко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]