Навигация
Повернись живим
 
_Г-З
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

- самост. вид прав та свобод у заг. системі прав та свобод людини і гр-нина, під якими слід розуміти певні можливості людини та гр-нина володіти, користуватися і розпоряджатися осн. екон. благами, а також набувати та захищати їх у порядку, межах, формах і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Права і свободи спрямовані на забезпечення екон. потреб особи. За своєю суттю основні Е. п. та с. л. і г. — це передбачені Конституцією та законами України можливості певної поведінки в екон. сфері. За своїм змістом Е. п. та с. л. і г. — це певні екон. блага та права на ці блага, а саме: право на їх одержання, захист, збереження, володіння, користування і розпоряджання. За своєю формою Е. п. та с. л. і г. — це міра або спосіб поведінки, виявлення волі, інтересів, можливостей людини і гр-нина.

За Конституцією України до групи Е. п. та с. л. і г. належать право приватної власності (ст. 41), право на підприєм. діяльність (ст. 42) та право на користування об'єктами публіч. (суспільної) власності: власності Укр. народу, держ. та комунальної (ст. 13, 14). Об'єктами основних Е. п. та с. л. і г. в Україні є майно (речі, гроші, цінності); дух. цінності, зокрема твори науки, л-ри, мист-ва, інформація, тобто результати інтелект., творчої діяльності особи; земля, її надра, атмосферне повітря, водні та ін. природні ресурси, які знаходяться у межах тер. України (як об'єкти права власності Укр. народу) тощо. Так, ст. 13 Конституції України передбачено, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та ін. природні ресурси, які знаходяться в межах тер. України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Укр. народу. Встановлюється, що кожний гр-нин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону. Гр-ни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права держ. та комунальної власності відповідно до закону (ст. 41 Конституції).

Важливе місце в системі Е. п. та с. л. і г. займає право приват, власності. Так, ст. 41 Осн. закону встановлює, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелект., творчої діяльності. Право приват, власності є непорушним. Однією з конст. гарантій реалізації цього права є те, що примус, відчуження об'єктів права приват, власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів сусп. необхідності, на підставі та в порядку, встановлених законом, і за умови попереднього та повного відшкодування їх вартості. Примус, відчуження таких об'єктів з наст, повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєн, чи надзв. стану. Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності гр-н, інтересам сусп-ва, погіршувати екол. ситуацію і природні якості землі. Конституція України (ст. 42) передбачає, що кожен має право на підприєм. діяльність, яка не заборонена законом. Водночас підприєм. діяльність депутатів, посад, і служб, осіб органів держ. влади та місц. самоврядування обмежується законом. Д-ва створює умови для оптом, реалізації права на підприєм. діяльність, зокрема, вона забезпечує захист конкуренції у підприєм. діяльності. Не допускаються зловживання монопол. становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Нормат.-прав. регламентація Е. п. та с. л. і г. закріплена у Конституції України, ЦивК України, Госп. кодексі України, ЗК України, Законі «Про власність» (1991, з наст, змінами і доп.) та ін.

Літ.: Погорілко В. Ф., Головченко В. В., Сірий М. І. Права та свободи людини і гр-нина в Україні. К., 1997; Фролов Ю. М. Екон. права та свободи людини і гр-нина в Україні: до теорії питання. «Д-ва і право», в. 20. К., 2003; Його ж. Право приват, власності в системі екон. прав людини і гр-нина в Україні: конст.-прав, аспект. «Часопис Київ, ун-ту права», 2003, № 3; Його ж. Право людини і гр-нина на підприєм. діяльність в Україні: конст.-прав. аспект. «Бюлетень М-ва юстиції України», 2003, № 8; Його ж. Екон. права і свободи людини і гр-нина в Україні: проблеми класифікації. «Право України», 2003, № 12.

О. В. Батанов. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]