Навигация
Повернись живим
 
_Г-З
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ІПОТЕКУ» 2003

- законод. акт. Прийнятий ВР України 5.VI 2003. Набув чинності 1.І 2004. Містить 51 статтю, об'єднану в 6 розділів. Визначає прав, режим іпотеки як одного із способів застави. Відповідно до Закону іпотека є видом забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні та користуванні іпотекодавця (боржника), згідно з яким іпотекодержатель (кредитор) має право у разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед ін. кредиторами цього боржника. Закон закріплює принципи прав, регулювання іпотеки, які в систем, вигляді склалися ще в рим. праві: речова природа права застави, яке продовжує поширюватися на нерухоме майно незалежно від переходу права власності на нього; передача нерухом. майна у заставу без необхідності його передачі у володіння кредитору; акцесорний (похідний) характер іпотеки, яка існує, доки є дійсним забезпечене нею зобов'язання; право кредитора продати предмет іпотеки для задоволення невиконаної боржником вимоги; право боржника на отримання перевищення виручки від продажу предмета іпотеки над розміром забезпеченого іпотекою зобов'язання; право кредитора вимагати від боржника повернення різниці між вартістю предмета іпотеки і розміром несплаченого зобов'язання, виконання якого забезпечене іпотекою; надання переваж, права звернути стягнення на нерухоме майно тому кредитору, в якого забезпечена вимога виникла першою, тощо. Поряд з цим Закон визначає особливі принципи прав, регулювання іпотеки, які притаманні сучас. прогресивним системам законод. забезпечення іпотеч. кредитування. Встановлено, що іпотека виникає на підставі договору, закону або рішення суду. При цьому іпотеч. договір підлягає нотаріальному посвідченню. Законом визначено принцип цілісності нерухом. майна як предмета іпотеки, зокрема права на будівлю, споруду нерозривно пов'язані з правами на земельну ділянку, на якій вони розташовані. В Законі закришене заг. правило, згідно з яким у разі передачі в іпотеку будівлі, споруди іпотека також поширюється на зем. ділянку, на якій будівля чи споруда розташована, або на право користування цією зем. ділянкою, і навпаки — іпотека поширюється на будівлю, споруду, що належить іпотекодавцю на праві власності, в разі передачі ним в іпотеку відповід. зем. ділянки. Іпотека поширюється також на всі невід'ємні належності зем. ділянки, а також на будівлі, споруди, збудовані на переданій в іпотеку зем. ділянці після укладення іпотеч. договору. Закон також передбачає використання як предмета іпотеки деяких специф. об'єктів, напр., повітряних, мор. та річк. суден, косм. об'єктів, об'єктів незаверш. буд-ва.

Закон визначає необхідність держ. реєстрації іпотеки, що здійснюватиметься у межах єдиного держ. реєстру прав на нерухоме майно. Відповідно до указу Президента України «Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру» від 17.II 2003 як функції держ. реєстрації прав власності на всі види нерухомого майна, так і обтяжень цих прав покладені на Держ. комітет України по зем. ресурсах. На підставі держ. реєстрації іпотеки визначається пріоритет права іпотекодержателя на задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки. Згідно із Законом у разі порушення боржником осн. зобов'язання відповідно до іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити забезпечені нею вимоги за рахунок предмета іпотеки переважно перед ін. особами, права чи вимоги яких на передане в іпотеку нерухом. майно не зареєстровані у встановленому законом порядку або зареєстровані після держ. реєсфації іпотеки. В разі звернення стягнення на предмет іпотеки кредитором з нижчим пріоритетом кредитор з вищим пріоритетом також набуває права звернути стягнення на відповідне нерухоме майно боржника і його вимога підлягає першочерг. задоволенню, навіть якщо строк її виконання ще не настав. Пріоритет іпотеки зберігається у разі відчуження предмета іпотеки іпотекодавцем, і він поширюється на нового власника відповід. нерухом. майна. Встановлені законом правила визначення і застосування пріоритету дають змогу упорядковано і справедливо здійснювати задоволення вимог іпотеч. кредиторів з дотриманням закон, прав та вимог ін. кредиторів боржника, забезпечених належним йому нерухомим майном.

Однією з важливих новацій закону є запровадження прав, регулювання умов видачі та обігу заставної як особливого виду цінних паперів, які засвідчують забезпечені іпотекою зобов'язання. Відповідно до Закону заставна — це борговий цінний папір, який засвідчує безумовне право його власника на отримання від боржника виконання за забезпеченим іпотекою зобов'язанням, а в разі невиконання осн. зобов'язання — право звернути стягнення на предмет іпотеки. Тобто заставна поєднує зобов'язання боржника (майн. поручителя) як за кредитним, так і за іпотечним договорами. Заставна може передаватися її власником будь-якій особі шляхом вчинення індосаменту, а також бути предметом застави, що забезпечує виконання будь-якого ін. зобов'язання. Введення заставної створює передумови для запровадження в госп. обіг іпотеч. цінних паперів (іпотеч. облігацій та іпотеч. сертифікатів). Законом визначені такі підстави для звернення стягнення на предмет іпотеки: рішення суду; викон. напис нотаріуса; договір про задоволення вимог іпотекодержателя. Можливість застосування позасуд. способів звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі врегулювання даного питання між сторонами у договір, порядку є важливою новелою Закону. Позасуд. процедура дозволяє суб'єктам відносин іпотеки використовувати найефективніший і прийнятний для них спосіб реалізації предмета іпотеки та задоволення забезпечених іпотекою вимог. Позасуд. урегулювання може здійснюватися шляхом передачі іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання забезпеченого іпотекою зобов'язання або шляхом реалізації права іпотекодержателя від свого імені продати предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу. Реалізація предмета іпотеки за рішенням суду через прилюдні торги відбувається у разі неможливості досягнення договір, врегулювання. Закон передбачає прозору, відкриту і конкурентну процедуру проведення прилюд. торгів. Правовідносини, пов'язані з використанням іпотеки у сфері кред. відносин, також регулюються Законом України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» (2003).

В. П. Нагребельний, Г. Ю. Шемшученко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]