Навигация
Повернись живим
 
_Г-З
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО КООПЕРАЦІЮ» 2003

— законод. акт, що визначає прав., орг., екон. та соціальні основи функціонування кооперації в Україні. Прийнятий ВР України 10.УІІ 2003. За цим Законом кооперація визначається як система кооп. організацій, утворених з метою задоволення екон., соціальних та ін. потреб своїх членів. Дія Закону поширюється на виробничі, обслуговуючі та споживчі кооперативи. За напрямами діяльності кооперативи можуть бути сільськогосподарськими кооперативами, споживчими товариствами, житлово-будівельними кооперативами, садово-городніми, гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристськими, медичними та ін.

Кооператив з дня його держ. реєстрації є юрид. особою, має самост. баланс, розрахунковий та ін. рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Кооперація базується на таких, відтворених у Законі, принципах: добровільності вступу та безперешкод. виходу з кооп. організацій; соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва; рівного права голосу під час прийняття рішень (один член кооперативу — один голос); вільного вибору напрямів і видів діяльності; дем. контролю за діяльністю кооп. організацій та їх посад, осіб з боку членів цих організацій; безпосеред. участі членів кооп. організації в її діяльності. Вони узгоджуються з міжнар. кооп. принципами, схваленими 1992 Міжнародним кооперативним альянсом. У Законі відтворені й ін. положення про кооперацію, які належать до міжнар. кооп. принципів, напр., про створення неподільних фондів у кооперативі, які не розподіляються між його членами, а в разі ліквідації кооперативу направляються на розвиток кооперації (ст. 20, 29). Прав, док-том, що регулює діяльність кооперативу, є його статут, який містить такі відомості: найменування кооперативу, його тип і місцезнаходження; мета створення і вичерпний перелік видів його діяльності; склад його засновників; умови і порядок вступу та виходу чи виключення з нього; права та обов'язки членів і асоційованих членів; порядок внесення змін до статуту; порядок встановлення розмірів і сплати внесків та пагв членами кооперативу і відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх сплати; форми участі членів у його діяльності; порядок формування, склад і компетенції органів управління та органів контролю; порядок формування, використання та розпоряджання майном; порядок розподілу його доходу та покриття збитків; порядок обліку і звітності; порядок реорганізації та ліквідації і вирішення пов'язаних з цим майнових питань; порядок скликання заг. зборів; умови і порядок повернення паю та ін. положення, що не суперечать чинному зак-ву.

Членом кооперативу згідно із законом може бути гр-нин, який досяг 16-річного віку і виявив бажання брати участь у його діяльності. Законом встановлені основні права та обов'язки членів кооперативу. Членство в кооперативі припиняється у разі: добровільного виходу, припинення труд, участі в діяльності; несплати внесків, смерті члена кооперативу, припинення діяльності кооперативу. Виключення з членів кооперативу може бути оскаржене до суду. Вищим органом управління є загальні збори членів (збори уповноважених) кооперативу. Контроль за додержанням статуту кооперативу та діяльністю викон. органу управління здійснює спостережна рада, а за фінансово-господарською діяльністю — ревізійна комісія (ревізор).

Для досягнення мети своєї діяльності кооператив згідно із законом набуває та використовує майно, яке належить йому на праві власності, фін. та ін. ресурси. Для забезпечення статут, діяльності кооператив у порядку, передбаченому статутом, формує пайовий, резервний, неподільний та спеціальний фонди. Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. Право власності членів кооперативу на свою заг. частку успадковується. Кооперативи всіх видів мають право відповідно до ЗК України набувати зем. ділянки у власність або в оренду. Відповідно до свого статуту кооператив самостійно визначає основні напрями діяльності, здійснює її планування і виконання. Згідно із законом кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Члени кооперативу відповідають за його зобов'язаннями в межах внесеного ними паю, якщо інше не передбачено статутом або законом. Кооператив не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів. У разі реорганізації права та обов'язки кооперативу переходять до його правонаступників. Ліквідація кооперативу може мати місце за рішенням заг. зборів кооперативу або зборів уповноважених. У разі ліквідації майно кооперативу, що залишилося після задоволення вимог кредиторів і здійснення всіх виплат, розподіляється між членами кооперативу в порядку, визначеному статутом. Майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами і передається за рішенням ліквідац. комісії іншій (іншим) кооп. організації (кооп. організаціям). При цьому в рішенні повинні бути визначені напрями використання зазначеного майна.

Також у Законі визначені питання про порядок утворення кооп. об'єднання та про його статус. Закон регулює взаємовідносини між д-вою і кооп. організаціями. При цьому д-ва гарантує додержання прав і закон, інтересів кооп. організацій та їх членів, максимально сприяє розвитку і зміцненню їх госп. самостійності. Згідно із законом забороняється втручання органів держ. влади та місц. самоврядування у фін.-госп. діяльність кооп. організацій, крім випадків, прямо передбачених законом.

Закон передбачає, що кооп. організації України мають право вступати до міжнар. кооп. організацій з метою співробітництва з кооперативами різних країн. Кооп. організації самостійно провадять зовнішньоекон. діяльність відповідно до зак-ва.

В. І. Семчик. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]