Навигация
Повернись живим
 
_Г-З
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ЗЕМЕЛЬ» 2003

— законод. акт. Прийнятий ВР України 19.УІ 2003. Набув чинності 6.УІІІ 2003. Містить 56 статей, об'єднаних у 9 розділів. Визначає прав., екон. та соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх рац. використання, відтворення та підвищення родючості грунтів, ін. корисних властивостей землі, збереження екол. функцій грунтового покриву та охорони довкілля. Згідно із Законом об'єктом особливої охорони д-ви є всі землі в межах тер. України. Визначена Законом держ. політика у сфері охорони земель має грунтуватися на таких принципах: забезпечення охорони земель як осн. нац. багатства Укр. народу; пріоритет вимог екол. безпеки у використанні землі як просторового базису, природ, ресурсу і осн. засобу в-ва; відшкодування збитків, заподіяних порушенням зак-ва України про охорону земель; нормування і планомірне обмеження впливу госп. діяльності на зем. ресурси; поєднання заходів екон. стимулювання та юрид. відповідальності в галузі охорони земель; публічність у вирішенні питань охорони земель, використанні коштів Держ. бюджету України та місц. бюджетів на охорону земель. Закон встановлює компетенцію органів держ. влади та місц. самоврядування і систему заходів у галузі охорони земель. Зокрема, така система заходів з охорони земель включає: держ. комплексну систему спостережень; розробку загальнодерж. і регіон, (республіканських) програм використання та охорони земель, документації із землеустрою у галузі охорони земель; створення екол. мережі; здійснення природно-сільськогосп., екол.-екон., протиерозійних та ін. видів районування (зонування) земель; екон. стимулювання заходів з охорони та використання земель і підвищення родючості грунтів; стандартизацію і нормування. Уперше на законод. рівні передбачено створення нац., регіон, та місц. банків даних про стан земель і грунтів, а також введення у практику охорони зем. ресурсів нормативів у галузі охорони земель і відтворення родючості грунтів, зокрема: гранично допустимого забруднення грунтів; якісного стану грунтів; оп-тим. співвідношення зем. угідь; показників деградації земель та грунтів. Ці нормативи планується покласти в основу прав, критеріїв дотримання власниками і користувачами зем. ділянок вимог зак-ва щодо рац. використання та охорони земужбовців, які перебувають на дип. службі. Дип. служба визначається Законом як профес. діяльність гр-н України, спрямована на практ. реалізацію зовн. політики д-ви, захист нац. інтересів України у сфері міжнар. відносин, а також прав та інтересів гр-н і юрид. осіб України за кордоном. Розд. І встановлює осн. принципи, завдання, функції та систему органів дип. служби. Розд. II містить положення щодо кадрового складу дип. служби, зокрема: порядку прийняття на дип. службу; посад дип. працівників; порядку призначення на дип. посади та звільнення з них; кадр, резерву і обслуговуючого персоналу дип. служби. Розд. III втратив чинність у зв'язку з прийняттям Закону «Про дипломатичні ранги України» від 28.ХІ 2002. Цей Закон встановлює дип. ранги (наздв. і повноважний посол, надзв. і повноважний посланник першого класу, надзв. і повноважний посланник другого класу, радник першого класу, радник другого класу, перший секретар першого класу, перший секретар другого класу, другий секретар першого класу, другий секретар другого класу, третій секретар, аташе), визначає порядок їх присвоєння та позбавлення. У розд. IV визначено порядок проходження дип. служби, а саме — ротації, довгострокових відряджень, дострокового відкликання працівників дип. служби, особливості роботи працівників дип. служби у секретаріатах міжнар. організацій, навчання, підвищення кваліфікації, стажування, наук, і викладацької діяльності, а також відсторонення від виконання повноважень працівників дип. служби. Розд. V встановлює прав, статус працівників дип. служби; в ньому закріплено права та обов'язки дип. працівників, обмеження, пов'язані з перебуванням на дип. службі, порядок заохочення за сумлінну працю і дисциплінарну відповідальність працівників дип. служби. В розд. VI ідеться про матеріальне забезпечення працівників дип. служби, зокрема оплату праці, щорічні та дод. відпустки, соціально-побут, та пенс, забезпечення. Розд. VII присвячено прав, регулюванню припинення дип. служби, а саме: встановленню підстав її припинення, граничного віку перебування на ній, а також регламентації питань, пов'язаних з відставкою дип. працівників. Розд. VIII визначає відповідальність за порушення законодавства України про дип. службу; розд. IX містить прикінцеві положення.

К. О. Савчук. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]