Навигация
Повернись живим
 
бар-біо
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

БІЗНЕС-ПЛАН

- документ, що містить систему заходів чи програму дій, пов'язаних часом і місцем реалізації, узгоджених з метою і ресурсами та спрямованих на отримання максимального прибутку через реалізацію підприємницького проекту (угоди), зокрема й інвестиційного. Розробляння Б.-п. притаманне всім формам і видам підприємництва; це складова підприємницьких угод виробничого, торгово-комерційного і фінансово-кредитного характеру.

У Б.-п. розглядаються науково-технічні, технологічні, організаційні, соціальні та інші сторони реалізації підприємницької угоди, але основна увага зосереджується на її фінансово-економічних аспектах.

Б.-п. розробляють для обґрунтування економічної доцільності реалізації певної підприємницької угоди (проекту), повного та часткового перепрофілювання діяльності фірми, а також у разі створення нової фірми. Б.-п. є ефективним засобом донесення нової ідеї, розробки чи проекту до осіб, спроможних їх фінансувати. Водночас він є основою для оцінювання перспективи розвитку та управління новим бізнесом.

Зміст і структура Б.-п. на сьогодні не регламентовані жодними нормативними чи інструктивними документами. Проте здебільшого Б.-п. містить такі елементи:

- титульну сторінку з повною назвою фірми, її адресою, телефоном, прізвищами керівників та іншими реквізитами, а також назвою документа;

- зведений розділ (узагальнювальне резюме), тобто коротку анотацію всього Б.-п. обсягом не більше 4-5 сторінок машинописного тексту;

- зміст-перелік усіх розділів, підрозділів Б.-п. та нумерацію сторінок;

- основні розділи Б.-п.;

- додатки - довідка про фірму, структура управління фірмою, баланс фірми та інша фінансова інформація за декілька останніх років, рекомендаційні листи та позитивні відгуки на Б.-п., інша довідкова інформація (копія контрактів, ліцензій, документів, з яких узято вихідні дані тощо), бібліографія.

Загальний обсяг Б.-п. звичайно не повинен перевищувати 25-30 сторінок. Основними розділами Б.-п. є: суть проекту та характеристика продукції (робіт, послуг); оцінка ринку збуту; аналіз стану справ у галузі та оцінка конкурентоспроможності; план маркетингу; виробничий план; організаційний план; оцінка ризику і страхування; ресурсне забезпечення; фінансовий план. 
Фінансово-економічний словник - Загородній А.Г.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-аку]   [акц-ам]   [ан]   [ап-аф]   [б-бал]   [бан]   бар-біо   [бірж-блок]   [блук-буф]   [бух-бюр]   [в-вал]   [ван-вар]   [вау-вел]   [вен-вип]   [вир-вит]   [вих-відп]   [відр-вне]   [внут-вх]   [г-год]   [гол-грос]   [грош-гурт]   [д-дем]   [ден-деп]   [дер-деф]   [дец-диск]   [дисп-дія]   [дні-дог]   [дод-доп]   [дор-дюр]   [е-ек]   [ел-еф]   [є]   [ж]   [з-зако]   [закр-зап]   [зар-зая]   [зб-звіт]   [звор-зоб]   [зов-зус]   [і-інвер]   [інвес-інг]   [інд-іно]   [інс-іст]   [й]   [к-кап]   [кар-кер]   [кеш-ков]   [код-кол]   [код-кол]   [ком]   [кон-конто]   [контра-контро]   [контрпас-кор]   [кот-кредит бюд]   [кредит вал-кредит чек]   [кредитів-крива]   [криза-кур]   [л-лік]   [лім-люс]   [м-марк]   [маса-мир]   [мис-міждер]   [міжнар-моб]   [мод-м`як]   [н-наказ]   [накл-нег]   [нед-нео]   [неп-нож]   [ном-нум]   [о-обліг]   [облік-обов]   [обор-ок]   [ол-опер]   [опис-орл]   [ос-ощ]   [п-пас]   [пат-перед]   [перез-підпис]   [підпр-план]   [плас-повн]   [пово-податко]   [податок-позар]   [позика-поліс]   [політика-порто]   [портф-потік]   [поточ-прей]   [прем-приват]   [привед-прог]   [прод-прот]   [проф-пфг]   [р-рах]   [рац-рег]   [ред-рей]   [рек-рес]   [рет-ринк]   [ринок-ріве]   [рівне-розпод]   [розпор-ряд]   [с-сеп]   [сер-система ор]   [система пар-сот]   [соц-сп]   [ср-стат]   [стел-страхов]   [страхув-строк]   [струк-сюр]   [т-терит]   [терм-тов]   [тор-тяг]   [у-ум]   [ун-уч]   [ф-фінансова]   [фінансове-фір]   [фіс-фон]   [фор-ф'юч]   [х]   [ц-ціна зак]   [ціна зал-ціно]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_Література]