Навигация
Повернись живим
 
бух-бюр
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

БЮДЖЕТ ДЕРЖАВНИЙ

- основний загальнодержавний фонд централізованих грошових ресурсів, що виражає економічні відносини держави у процесі розподілу та перерозподілу валового суспільного продукту й національного доходу. Через Б.д. держава концентрує певну частину національного доходу і централізовано розподіляє її на розвиток економіки, соціальний захист населення, утримання органів державної влади й управління, оборону країни. Створення загальнодержавного фонду грошових засобів дає змогу державі регулювати ефективність, пропорційність, збалансованість розвитку виробничої та невиробничої сфери окремих регіонів, впливати на темпи розвитку і структуру суспільного виробництва. Б.д. на кожен фінансовий рік (в Україні він збігається з календарним роком) розглядається Верховною Радою України і затверджується як закон. Законодавчий характер Б.д. забезпечує належні передумови для контролю за використанням бюджетних коштів і посилення його впливу на ефективність суспільного виробництва. Б.д. може мати бездефіцитний, коли доходи перевищують видатки чи дорівнюють їм, або дефіцитний характер, коли видатки більші, ніж доходи. Дефіцит бюджету покривають за рахунок збільшення податків або шляхом державних позик, що у свою чергу прискорює інфляційні явища в економіці та зростання державного боргу. Усі доходи Б.д. за своїм економічним змістом поділяються на дві групи: доходи від виробничої діяльності підприємств та організацій і кошти, які надходять від населення. Абсолютна більшість доходів бюджету формується за рахунок надходжень від підприємств та організацій різних форм власності. Доходи Б.д. мають форму різних платежів податкового чи неподаткового характеру. Основними з них є: податок на додану вартість; податок на доходи (прибуток) підприємств і організацій; акцизний збір; плата за землю; державне мито; митні доходи; надходження від грошових лотерей та інші. Найбільша частка доходів Б.д. формується за рахунок податків. Через витратну частину Б.д. фінансові засоби перерозподіляються між сферою матеріального виробництва та невиробничою сферою, між галузями економіки держави та її регіонами. За цільовим спрямуванням видатки Б.д. поділяються на такі основні групи: соціальний захист населення, економічна діяльність держави, соціально-культурна сфера, державне управління, правоохоронна діяльність, національна оборона, зовнішньоекономічна діяльність, обслуговування державного боргу. Фінансування за рахунок державного бюджету здійснюється на принципах безповоротності виділених коштів та цільового призначення бюджетних асигнувань. Принцип безповоротності коштів Б.д. зовсім не означає повної їх втрати. Так, бюджетне фінансування будівництва нових підприємств і відтворення робочої сили супроводжується їх окупністю та збільшенням надходжень платежів до бюджету. До видатків Б.д., які забезпечують соціальний захист населення, належать: витрати на індексацію доходів і заробітної плати (стипендій) працівників (студентів) закладів та установ, фінансованих із бюджету; виплати компенсацій населенню на дітей; пенсії та виплати компенсацій військовослужбовцям і членам їхніх сімей; кошти на охорону материнства і дитинства; допомога малозабезпеченим верствам населення. Фінансування соціально-культурної сфери за рахунок Б.д. містить витрати на народну освіту, підготовку кадрів, культуру, мистецтво, засоби масової інформації, охорону здоров'я, молодіжні програми, фізичну культуру і спорт. Фінансування економіки держави охоплює найбільшу частку в загальних видатках держбюджету. До цієї групи витрат належать: капітальні вкладення; фінансування невідкладних заходів щодо реконструкції підприємств, нарощування виробництва споживчих товарів і продукції виробничого призначення; фінансування програми конверсії підприємств оборонного комплексу тощо. Витрати на оборону є непродуктивними, але вимушеними видатками Б.д. До них належить фінансування витрат Міністерства оборони, Прикордонних військ, Штабу цивільної оборони, навчальних організацій Товариства сприяння обороні України. Витрати на управління забезпечують утримання органів законодавчої, виконавчої та судової влади, Служби безпеки, Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ України. 
Фінансово-економічний словник - Загородній А.Г.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-аку]   [акц-ам]   [ан]   [ап-аф]   [б-бал]   [бан]   [бар-біо]   [бірж-блок]   [блук-буф]   бух-бюр   [в-вал]   [ван-вар]   [вау-вел]   [вен-вип]   [вир-вит]   [вих-відп]   [відр-вне]   [внут-вх]   [г-год]   [гол-грос]   [грош-гурт]   [д-дем]   [ден-деп]   [дер-деф]   [дец-диск]   [дисп-дія]   [дні-дог]   [дод-доп]   [дор-дюр]   [е-ек]   [ел-еф]   [є]   [ж]   [з-зако]   [закр-зап]   [зар-зая]   [зб-звіт]   [звор-зоб]   [зов-зус]   [і-інвер]   [інвес-інг]   [інд-іно]   [інс-іст]   [й]   [к-кап]   [кар-кер]   [кеш-ков]   [код-кол]   [код-кол]   [ком]   [кон-конто]   [контра-контро]   [контрпас-кор]   [кот-кредит бюд]   [кредит вал-кредит чек]   [кредитів-крива]   [криза-кур]   [л-лік]   [лім-люс]   [м-марк]   [маса-мир]   [мис-міждер]   [міжнар-моб]   [мод-м`як]   [н-наказ]   [накл-нег]   [нед-нео]   [неп-нож]   [ном-нум]   [о-обліг]   [облік-обов]   [обор-ок]   [ол-опер]   [опис-орл]   [ос-ощ]   [п-пас]   [пат-перед]   [перез-підпис]   [підпр-план]   [плас-повн]   [пово-податко]   [податок-позар]   [позика-поліс]   [політика-порто]   [портф-потік]   [поточ-прей]   [прем-приват]   [привед-прог]   [прод-прот]   [проф-пфг]   [р-рах]   [рац-рег]   [ред-рей]   [рек-рес]   [рет-ринк]   [ринок-ріве]   [рівне-розпод]   [розпор-ряд]   [с-сеп]   [сер-система ор]   [система пар-сот]   [соц-сп]   [ср-стат]   [стел-страхов]   [страхув-строк]   [струк-сюр]   [т-терит]   [терм-тов]   [тор-тяг]   [у-ум]   [ун-уч]   [ф-фінансова]   [фінансове-фір]   [фіс-фон]   [фор-ф'юч]   [х]   [ц-ціна зак]   [ціна зал-ціно]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_Література]