Навигация
 
ван-вар
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ВАРТІСТЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

- вартість, що визначається сумою доходів, які цінні папери можуть принести їх власникові. В.ц.п., як і будь-яких інших товарів в умовах ринку, визначається попитом на них та їх пропозицією. Котирування цінних паперів на біржі дає змогу визначити їх ринкову ціну. Однак перш ніж придбати ті чи інші папери, варто обчислити суму доходів, які вони можуть принести їх власникові, а вже потім, після зіставлення доходів із ціною, за якою реалізуються цінні папери, приймати рішення про доцільність або недоцільність їх придбання. В.ц.п. переважно залежить від трьох чинників: доходів від цінних паперів, темпів зміни доходів, ризику чи невпевненості щодо доходів. З них найбільш невизначеним чинником є оцінка ризику, особливо в умовах нестабільності економіки. Під час оцінювання вартості цінних паперів рівень ризику враховує дисконтна відсоткова ставка. Варто пам'ятати, що чим більший ризик, тим непевніша можливість доходів і тим більша відсоткова ставка.

Єдиним узвичаєним теоретичним підходом для оцінювання вартості цінних паперів є такий: вартість цінних паперів визначають як теперішню вартість усіх майбутніх надходжень від них.

Цінні папери з погляду фіксованості доходів поділяються на дві групи:

- цінні папери з фіксованим доходом (твердовідсоткові);

- цінні папери з нефіксованим доходом.

До перших, зокрема, належать облігації та привілейовані акції, до других -прості акції.

Ціна облігацій. Облігації є цінними паперами, які можуть випускатися державою чи підприємствами на певний наперед визначений період часу, після чого вони підлягають викупові емітентом за номінальною вартістю. Власник облігацій, будучи кредитором, одержує щорічно (щопіврічно, щоквартально) фіксований відсоток від їх номінальної вартості. Ціну облігації визначають сумою теперішньої вартості майбутніх доходів за рахунок купонних платежів і теперішньої вартості самої облігації, яка сплачується емітентом, коли настає термін викупу облігації, і обчислюється за формулою

де Цo - ціна облігації; С - річна ставка відсотка, що виплачується за облігацією (купонний платіж); Цn- номінальна ціна облігації; к - дисконтна ставка (очікувана ставка доходу); п - число періодів.

Приклад. Обчислити ціну облігації підприємства, випущеної на термін 5 років. Номінальна ціна облігації - 1000 грн. Купонна ставка облігації - 10 % . Дисконтна ставка - 12 %. Відсотки за облігацією виплачують щорічно.

Ціна облігації, що відповідає теперішній вартості всіх грошових надходжень (грошових потоків) від неї, становитиме

У зв'язку з тим, що дисконтна ставка (12 %) вища від купонної ставки облігації (10 %), ціна облігації менша від її номінальної вартості. Це означає, що облігацію слід продавати зі знижкою. У разі, коли б дисконтна ставка була меншою від купонної, ціна облігації перевищувала б її номінальну вартість і облігацію можна було б продавати із премією.

Ціна привілейованих акцій. Власники привілейованих акцій регулярно отримують гарантований дохід у вигляді дивідендів, що становлять певний фіксований відсоток від номінальної вартості акції. Вони не мають визначеного терміну погашення, тому виплати за ними можна розглядати як довічну ренту, а ціну обчислювати за формулою

Ца'=Д:К,

Де Ца' - ціна привілейованої акції; Д -сума постійного дивіденду.

Приклад. Акціонерне товариство здійснило емісію привілейованих акцій номінальною вартістю 100 грн із гарантованими дивідендними виплатами 20 % від Номінальної вартості в рік. Дисконтна ставка - 12 %. Розрахувати ціну привілейованої акції.

Згідно з наведеною вище формулою ціна привілейованих акцій становитиме

Ца'=(100*20)/100:12/100 -= 167 грн.

На відміну від попереднього прикладу, акція може продаватися з премією, оскільки дисконтна ставка нижча від дивідендних виплат (12 % < 20 %).

Ціна простих акцій. Дивіденди за простими акціями не гарантовані і залежать від наявності коштів у підприємства, яке здійснило емісію акцій, та його прибутків. Дивіденди якогось конкретного року за простими акціями можуть бути більшими чи меншими від дивідендів попереднього року, можуть дорівнювати їм, а можуть і взагалі не виплачуватися. Тому оцінювати вартість простих акцій значно складніше, ніж привілейованих, оскільки ця оцінка може базуватися тільки на певних прогнозних показниках.

Обчислення ціни простих акцій із постійними (незмінними) дивідендами здійснюється за формулою, подібною до формули ціни привілейованих акцій:

Ца'=Д:Кs,

де Ца'- ціна простої акції; Кs - очікувана ставка доходу на звичайну акцію.

Ціну акцій із постійним зростанням дивідендів обчислюють за формулою

де Д0 — дивіденди, виплачені за акцією в останньому році; Д1 - очікувані дивіденди в наступному році; g — темпи приросту дивідендів.

Наведена формула запропонована професором М. Гордоном і має назву моделі Гордона.

Приклад. Дивіденди на прості акції, які останній рік виплачувало підприємство, становили 20 грн на акцію. На майбутнє передбачається щорічний приріст дивідендів на 5 % . Якою буде ціна акції за очікуваної ставки доходу 10 % ?

Використовуючи модель Гордона, обчислюємо ціну акції:

Цan =20* (1 + 0,05)/(0,01-0,05) = 420 грн.

У тому разі, якщо в різні періоди передбачено різні виплати дивідендів на акції, тобто коли дивіденди зростають нерівномірно, ціну простих акцій обчислюють так:

а) прогнозують періоди часу, протягом яких дивіденди матимуть постійну зміну або не змінюватимуться;

б) обчислюють майбутні дивіденди за кожен період;

в) суми дивідендів за кожен період дисконтують до теперішньої вартості;

г) отримані результати додають.

Обчислення В.ц.п. значно полегшується завдяки використанню табличних значень теперішньої вартості (див. дод. 1). 
Фінансово-економічний словник - Загородній А.Г.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-аку]   [акц-ам]   [ан]   [ап-аф]   [б-бал]   [бан]   [бар-біо]   [бірж-блок]   [блук-буф]   [бух-бюр]   [в-вал]   ван-вар   [вау-вел]   [вен-вип]   [вир-вит]   [вих-відп]   [відр-вне]   [внут-вх]   [г-год]   [гол-грос]   [грош-гурт]   [д-дем]   [ден-деп]   [дер-деф]   [дец-диск]   [дисп-дія]   [дні-дог]   [дод-доп]   [дор-дюр]   [е-ек]   [ел-еф]   [є]   [ж]   [з-зако]   [закр-зап]   [зар-зая]   [зб-звіт]   [звор-зоб]   [зов-зус]   [і-інвер]   [інвес-інг]   [інд-іно]   [інс-іст]   [й]   [к-кап]   [кар-кер]   [кеш-ков]   [код-кол]   [код-кол]   [ком]   [кон-конто]   [контра-контро]   [контрпас-кор]   [кот-кредит бюд]   [кредит вал-кредит чек]   [кредитів-крива]   [криза-кур]   [л-лік]   [лім-люс]   [м-марк]   [маса-мир]   [мис-міждер]   [міжнар-моб]   [мод-м`як]   [н-наказ]   [накл-нег]   [нед-нео]   [неп-нож]   [ном-нум]   [о-обліг]   [облік-обов]   [обор-ок]   [ол-опер]   [опис-орл]   [ос-ощ]   [п-пас]   [пат-перед]   [перез-підпис]   [підпр-план]   [плас-повн]   [пово-податко]   [податок-позар]   [позика-поліс]   [політика-порто]   [портф-потік]   [поточ-прей]   [прем-приват]   [привед-прог]   [прод-прот]   [проф-пфг]   [р-рах]   [рац-рег]   [ред-рей]   [рек-рес]   [рет-ринк]   [ринок-ріве]   [рівне-розпод]   [розпор-ряд]   [с-сеп]   [сер-система ор]   [система пар-сот]   [соц-сп]   [ср-стат]   [стел-страхов]   [страхув-строк]   [струк-сюр]   [т-терит]   [терм-тов]   [тор-тяг]   [у-ум]   [ун-уч]   [ф-фінансова]   [фінансове-фір]   [фіс-фон]   [фор-ф'юч]   [х]   [ц-ціна зак]   [ціна зал-ціно]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_Література]