Навигация
 
дер-деф
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ (ДПА УКРАЇНИ)

- Центральний орган виконавчої влади, найвищий орган у системі державної податкової служби (ДПС) України.

ДПА України забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики. їй підпорядковані державні податкові адміністрації в АР Крим, областях і містах Києві та Севастополі, яким, у свою чергу, підпорядковані державні податкові інспекції (ДПІ) у районах, містах (крім Києва та Севастополя), районах у містах, а також міжрайонні та об'єднані ДПІ. У складі ДПА України діють спеціальні підрозділи податкової міліції для боротьби з податковими правопорушеннями (Головне управління податкової міліції, Слідче управління по боротьбі з корупцією в органах ДПС).

Відповідно до своїх функцій ДПА України:

- виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податкових адміністрацій та інспекцій, пов'язану зі здійсненням контролю за дотриманням законодавства про податки, інші платежі та валютні операції, а також порядку розрахунків зі споживачами з використанням контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем і товарно-касових книг, за додержанням лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності;

- здійснює контроль за дотриманням виконавчими комітетами сільських та селищних рад порядку прийняття й обліку податків та інших платежів від платників, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

- веде облік платників;

- виявляє і веде облік надходжень податків та інших платежів;

- видає нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;

- затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами ДПС;

- роз'яснює через ЗМІ порядок застосування законодавства та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі та організовує виконання їх органами ДПС;

- здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки кадрів для органів ДПС;

- подає органам ДПС методичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;

- організовує роботу щодо створення інформаційної системи, автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації і комп'ютеризації робіт органів ДПС;

- розробляє основні напрями, форми і методи проведення перевірок дотримання податкового та валютного законодавства;

- у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, скеровує матеріали з цих питань відповідним спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю;

- передає відповідним правоохоронним органам матеріали на факти правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції; подає Мінфіну України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

- вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних угод стосовно оподаткування, забезпечує у визначених законом межах виконання міжнародних договорів із питань оподаткування;

- надає фізичним особам - платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і надсилає до ДПІ

за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером та веде єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб;

- прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних чинників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету. 
Фінансово-економічний словник - Загородній А.Г.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-аку]   [акц-ам]   [ан]   [ап-аф]   [б-бал]   [бан]   [бар-біо]   [бірж-блок]   [блук-буф]   [бух-бюр]   [в-вал]   [ван-вар]   [вау-вел]   [вен-вип]   [вир-вит]   [вих-відп]   [відр-вне]   [внут-вх]   [г-год]   [гол-грос]   [грош-гурт]   [д-дем]   [ден-деп]   дер-деф   [дец-диск]   [дисп-дія]   [дні-дог]   [дод-доп]   [дор-дюр]   [е-ек]   [ел-еф]   [є]   [ж]   [з-зако]   [закр-зап]   [зар-зая]   [зб-звіт]   [звор-зоб]   [зов-зус]   [і-інвер]   [інвес-інг]   [інд-іно]   [інс-іст]   [й]   [к-кап]   [кар-кер]   [кеш-ков]   [код-кол]   [код-кол]   [ком]   [кон-конто]   [контра-контро]   [контрпас-кор]   [кот-кредит бюд]   [кредит вал-кредит чек]   [кредитів-крива]   [криза-кур]   [л-лік]   [лім-люс]   [м-марк]   [маса-мир]   [мис-міждер]   [міжнар-моб]   [мод-м`як]   [н-наказ]   [накл-нег]   [нед-нео]   [неп-нож]   [ном-нум]   [о-обліг]   [облік-обов]   [обор-ок]   [ол-опер]   [опис-орл]   [ос-ощ]   [п-пас]   [пат-перед]   [перез-підпис]   [підпр-план]   [плас-повн]   [пово-податко]   [податок-позар]   [позика-поліс]   [політика-порто]   [портф-потік]   [поточ-прей]   [прем-приват]   [привед-прог]   [прод-прот]   [проф-пфг]   [р-рах]   [рац-рег]   [ред-рей]   [рек-рес]   [рет-ринк]   [ринок-ріве]   [рівне-розпод]   [розпор-ряд]   [с-сеп]   [сер-система ор]   [система пар-сот]   [соц-сп]   [ср-стат]   [стел-страхов]   [страхув-строк]   [струк-сюр]   [т-терит]   [терм-тов]   [тор-тяг]   [у-ум]   [ун-уч]   [ф-фінансова]   [фінансове-фір]   [фіс-фон]   [фор-ф'юч]   [х]   [ц-ціна зак]   [ціна зал-ціно]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_Література]