Навигация
Повернись живим
 
ел-еф
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЕФЕКТИВНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ В ОНОВЛЕННЯ ЧИННОГО ВИРОБНИЦТВА

- розраховують з метою визначення оптимального спрямування коштів у реконструкцію і технічне переобладнання чинних підприємств. Такі розрахунки здійснюються в межах загальної теорії ефективності капітальних укладень. Для визначення ефективності капітальних вкладень у реконструкцію і технічне переобладнання обчислюють, як і для нового будівництва, показники загальної (абсолютної) і порівняльної ефективності.

Загальну економічну ефективність капітальних вкладень у реконструкцію або технічне переобладнання визначають як відношення річного приросту прибутку (зниження поточних витрат) від реконструктивних робіт до капітальних вкладень на їх проведення.

У разі, коли капітальні вкладення на будівництво нового підприємства більші, ніж на реконструкцію, а вартість продукції на новому підприємстві нижча (або навпаки), виникає потреба визначення коефіцієнта ефективності капітальних вкладень (Е). При цьому порівняння одноразових і поточних витрат здійснюють за формулою, яка дозволяє привести до сумірності одноразові (капітальні) і поточні (експлуатаційні) витрати в різних умовах:

ЕФЕКТИВНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ В ОНОВЛЕННЯ ЧИННОГО ВИРОБНИЦТВА

де О0, О1, О2 - річний обсяг продукції відповідно на чинному підприємстві до реконструкції, після реконструкції і на новому підприємстві, од. продукції; К1;

К1- капітальні вкладення відповідно на реконструкцію і будівництво нового підприємства, грн; O1С1 - щорічні витрати на виробництво збільшеного обсягу продукції на чинному підприємстві після його Реконструкції, грн; (

(О0С0 +O2С2) - такі ж витрати на чинному (за умови виробництва на ньому попереднього обсягу продукції) і на новому підприємствах.

Варіант будівництва нового підприємства забезпечує, як правило, нижчу собівартість продукції, оскільки нові підприємства будують на вищому рівні техніки й технології. Однак капітальні вкладення на його спорудження значно перевищують витрати на реконструкцію чинного піДприємства. Коли К1>К2 і К2<К1

чисельник формули [О1C1-(О0С0 +O2С2) визначає економію на собівартості річного випуску продукції, отриманої за умови будівництва нового підприємства, а знаменник (К2 –К1) - додаткові капітальні вкладення за цим варіантом.

Коефіцієнт Е порівнюють з нормативним Ен. При цьому, якщо Е>Ен, ефективнішою є реконструкція чинного підприємства, якщо ж Е<Ен, ефективнішим є нове будівництво.

Для визначення ефективності капітальних вкладень у реконструкцію чинного підприємства, коли немає потреби чи змоги споруджувати нове підприємство, порівнюють техніко-економічні показники чинного підприємства до і після реконструкції, а також коефіцієнт ефективності капітальних вкладень на реконструкцію Е з нормативним Ен:

коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

Ця формула дає змогу визначити зниження собівартості річного обсягу продукції, отриманого після реконструкції [О1*(С0 – С1)], і капітальні вкладення на реконструкцію К1. Витрати на реконструкцію ефективні, коли Е>Ен..

Ефективність капітальних вкладень у реконструкцію підприємства визначають також методом порівняння коефіцієнтів рентабельності виробничих фондів чинного підприємства після реконструкції (Пр1:Ф1) та цього ж підприємства до реконструкції і нового підприємства, взятих разом, і обчислюють за формулою

Тут і далі Про, Пр1, Пр2 - річний прибуток відповідно чинного підприємства до і після реконструкції та нового підприємства, грн; Ф0, Ф1 , Ф2 — річні виробничі фонди відповідно чинного підприємства до і після реконструкції та нового підприємства, грн.

Капітальні вкладення в реконструкцію будуть ефективні, якщо

Капітальні вкладення в реконструкцію

Порівняльну економічну ефективність капітальних вкладень визначають через зіставлення варіантів реконструкції з новим будівництвом або іншими варіантами реконструкції. При цьому для кожного

варіанта обчислюють річні приведені витрати - суму поточних витрат (собівартості) і капітальних вкладень, приведених до річної величини. Найекономічнішим є той варіант, за яким сума приведених витрат буде мінімальною.

Приведені витрати дають змогу визначити не тільки те, який варіант кращий, а й те, наскільки він кращий в абсолютному вияві.

Приведені витрати для варіанта реконструкції (Пр) обчислюють за формулою

для технічного переобладнання Птп) - за формулою

де Кр - капітальні вкладення в оновлення чинного підприємства; Ср - річна собівартість продукції на реконструйованому підприємстві без урахування витрат на соціальні заходи, здійснені в процесі його реконструкції (за їх відсутності в базовому варіанті проектного рішення); Кс -витрати на виконання соціальних заходів (за тієї самої умови); Зф - втрати через простої або зниження рівня використання основних виробничих фондів у період проведення реконструктивних робіт; Кт - різниця економічних оцінок територій, додатково відведених для реконструкції і для нового будівництва; Ез - економічний ефект, отримуваний замовником за умови прискореного введення об'єкта в експлуатацію (порівняно з новим будівництвом).

Капітальні вкладення в реконструкцію або технічне переобладнання підприємства визначають з урахуванням ліквідації основних фондів:

Капітальні вкладення в реконструкцію або технічне переобладнання підприємства

де Вр - витрати на реконструкцію (технічне переобладнання); Фв - вартість основних фондів, що вивільняються внаслідок реконструкції і передаються для використання на інші підприємства (за їх балансовою вартістю); Фз - залишкова вартість основних фондів, що ліквідуються в процесі реконструкції підприємства; Вд - витрати на демонтаж; 3з- втрати від знесення будівель і споруд у районі здійснення реконструктивних робіт; Сл— ліквідні суми. 
Фінансово-економічний словник - Загородній А.Г.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-аку]   [акц-ам]   [ан]   [ап-аф]   [б-бал]   [бан]   [бар-біо]   [бірж-блок]   [блук-буф]   [бух-бюр]   [в-вал]   [ван-вар]   [вау-вел]   [вен-вип]   [вир-вит]   [вих-відп]   [відр-вне]   [внут-вх]   [г-год]   [гол-грос]   [грош-гурт]   [д-дем]   [ден-деп]   [дер-деф]   [дец-диск]   [дисп-дія]   [дні-дог]   [дод-доп]   [дор-дюр]   [е-ек]   [ел-еф]   [є]   [ж]   [з-зако]   [закр-зап]   [зар-зая]   [зб-звіт]   [звор-зоб]   [зов-зус]   [і-інвер]   [інвес-інг]   [інд-іно]   [інс-іст]   [й]   [к-кап]   [кар-кер]   [кеш-ков]   [код-кол]   [код-кол]   [ком]   [кон-конто]   [контра-контро]   [контрпас-кор]   [кот-кредит бюд]   [кредит вал-кредит чек]   [кредитів-крива]   [криза-кур]   [л-лік]   [лім-люс]   [м-марк]   [маса-мир]   [мис-міждер]   [міжнар-моб]   [мод-м`як]   [н-наказ]   [накл-нег]   [нед-нео]   [неп-нож]   [ном-нум]   [о-обліг]   [облік-обов]   [обор-ок]   [ол-опер]   [опис-орл]   [ос-ощ]   [п-пас]   [пат-перед]   [перез-підпис]   [підпр-план]   [плас-повн]   [пово-податко]   [податок-позар]   [позика-поліс]   [політика-порто]   [портф-потік]   [поточ-прей]   [прем-приват]   [привед-прог]   [прод-прот]   [проф-пфг]   [р-рах]   [рац-рег]   [ред-рей]   [рек-рес]   [рет-ринк]   [ринок-ріве]   [рівне-розпод]   [розпор-ряд]   [с-сеп]   [сер-система ор]   [система пар-сот]   [соц-сп]   [ср-стат]   [стел-страхов]   [страхув-строк]   [струк-сюр]   [т-терит]   [терм-тов]   [тор-тяг]   [у-ум]   [ун-уч]   [ф-фінансова]   [фінансове-фір]   [фіс-фон]   [фор-ф'юч]   [х]   [ц-ціна зак]   [ціна зал-ціно]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_Література]