Навигация
 
ел-еф
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЕФЕКТИВНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ПОРІВНЯЛЬНА

- економічна категорія, що визначається зіставленням величини одноразових (капітальні вкладення) та поточних (повна собівартість річного обсягу продукції) витрат порівнювальних варіантів технічних або господарських рішень, розміщення підприємств та їх комплексів, впровадження нових видів техніки, будівництва нових або реконструкції чинних підприємств тощо.

При порівнянні двох варіантів проектних, господарських або технічних рішень усі можливі співвідношення одноразових і поточних витрат зводяться до одного з трьох випадків:

де К1,К2 - капітальні вкладення в порівнювані варіанти; С1,С2 - собівартість річного обсягу продукції для цих варіантів.

У першому випадку, коли й одноразові, і поточні витрати для одного з варіантів менші, ніж для другого, немає потреби визначати економічно ефективніший варіант, оскільки він очевидний. У другому випадку, коли одноразові і поточні витрати для обох варіантів рівні чи відрізняються тільки точністю підрахунків, за показниками економічної ефективності ці варіанти рівнозначні. Тому в цьому разі для вибору кращого варіанта керуются неекономічними критеріями - соціальними, естетичними та іншими. У третьому випадку, коли для одного з варіантів одноразові витрати менші, а поточні більші, ніж для другого, виникає потреба зіставлення додаткових капітальних вкладень з економією собівартості річного випуску продукції. Для цього визначають термін окупності додаткових капітальних вкладень (Т) за формулою

Чисельник цієї формули (К1 —К2) характеризує додаткові капітальні вкладення для одного з варіантів, а знаменник (С2-С1) - зменшення собівартості річного випуску продукції для цього варіанта.

Величина, обернена Т, характеризує Коефіцієнт порівняльної ефективності капітальних вкладень Е і обчислюється за Формулою

Показники Т і Е порівнюють із нормативними показниками Тн і Ен. Якщо Т < Тн , а Е > Ен, то варіант, що потребує більших капітальних вкладень, є ефективнішим.

Порівнюючи три і більше варіантів капітальних вкладень, слід спочатку зіставити два будь-які варіанти і вибрати з них найефективніший. Потім вибраний варіант зіставляють із третім і знову відбирають ефективніший. Таке зіставлення здійснюють доти, поки не порівняють усі варіанти. Найефективнішим буде варіант, вибраний після зіставлення останньої пари.

Велику кількість варіантів аналізують за формулою приведених витрат, яка випливає з формули розрахунку коефіцієнта порівняльної ефективності капітальних вкладень. Для цього останню формулу подають у такому вигляді:

Після ділення лівої і правої частин на (1 : Тя) та групування отримуємо

Кращим варіантом є той, за яким сума приведених витрат (П) є мінімальною, тобто вираз, поданий вище, записуємо так:

Ця формула називається формулою приведених (зведених) витрат. Приведені витрати можна розрахувати і за час окупності капітальних вкладень. У цьому разі формула приведених витрат матиме такий вигляд:

Слід мати на увазі, що всі порівнювані варіанти капітальних вкладень повинні надаватися до зіставлення: об'єкти мусять мати аналогічне призначення, однакову потужність, ідентичні умови будівництва, рівноцінну вихідну базу для обчислення показників їх вартості тощо. 
Фінансово-економічний словник - Загородній А.Г.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-аку]   [акц-ам]   [ан]   [ап-аф]   [б-бал]   [бан]   [бар-біо]   [бірж-блок]   [блук-буф]   [бух-бюр]   [в-вал]   [ван-вар]   [вау-вел]   [вен-вип]   [вир-вит]   [вих-відп]   [відр-вне]   [внут-вх]   [г-год]   [гол-грос]   [грош-гурт]   [д-дем]   [ден-деп]   [дер-деф]   [дец-диск]   [дисп-дія]   [дні-дог]   [дод-доп]   [дор-дюр]   [е-ек]   [ел-еф]   [є]   [ж]   [з-зако]   [закр-зап]   [зар-зая]   [зб-звіт]   [звор-зоб]   [зов-зус]   [і-інвер]   [інвес-інг]   [інд-іно]   [інс-іст]   [й]   [к-кап]   [кар-кер]   [кеш-ков]   [код-кол]   [код-кол]   [ком]   [кон-конто]   [контра-контро]   [контрпас-кор]   [кот-кредит бюд]   [кредит вал-кредит чек]   [кредитів-крива]   [криза-кур]   [л-лік]   [лім-люс]   [м-марк]   [маса-мир]   [мис-міждер]   [міжнар-моб]   [мод-м`як]   [н-наказ]   [накл-нег]   [нед-нео]   [неп-нож]   [ном-нум]   [о-обліг]   [облік-обов]   [обор-ок]   [ол-опер]   [опис-орл]   [ос-ощ]   [п-пас]   [пат-перед]   [перез-підпис]   [підпр-план]   [плас-повн]   [пово-податко]   [податок-позар]   [позика-поліс]   [політика-порто]   [портф-потік]   [поточ-прей]   [прем-приват]   [привед-прог]   [прод-прот]   [проф-пфг]   [р-рах]   [рац-рег]   [ред-рей]   [рек-рес]   [рет-ринк]   [ринок-ріве]   [рівне-розпод]   [розпор-ряд]   [с-сеп]   [сер-система ор]   [система пар-сот]   [соц-сп]   [ср-стат]   [стел-страхов]   [страхув-строк]   [струк-сюр]   [т-терит]   [терм-тов]   [тор-тяг]   [у-ум]   [ун-уч]   [ф-фінансова]   [фінансове-фір]   [фіс-фон]   [фор-ф'юч]   [х]   [ц-ціна зак]   [ціна зал-ціно]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_Література]