Навигация
Повернись живим
 
маса-мир
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

МЕТОД УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

- сукупність різноманітних прийомів і способів, за допомогою яких вивчають об'єкти управлінського обліку в інформаційній системі підприємства. Він охоплює традиційні методи нормування, планування, обліку, аналізу і контролю, що сприяють дослідженню поведінки витрат для управління ними. Метод управлінського обліку базується на таких складових:

- загальнометодичні прийоми дослідження об'єкта (спостереження, порівняння, аналіз, синтез). Метод спостереження передбачає систематичний збір інформації, необхідної для всебічної характеристики витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Слід виділити ті центри, де виникають витрати, а потім за допомогою певних інструментів змінити і трансформувати дані. Порівняння передбачає виявлення тенденцій і закономірностей розвитку об'єктів спостереження. Аналіз передбачає виділення окремих складових об'єкта, детальне їх вивчення і використання отриманих даних для ухвалених відповідних рішень;

- загальнонаукові методичні прийоми бухгалтерського фінансового обліку. Управлінський облік тісно пов'язаний з фінансовим обліком, тому він використовує загальні методичні прийоми, притаманні бухгалтерському облікові, такі як документування, інвентаризація, оцінка, калькулювання, рахунки і подвійний запис, баланс і звітність;

- специфічні методичні прийоми управлінського обліку. Серед них виділяють способи групування і перегрупування витрат виробництва відповідно до поставленої мети дослідження, методи калькулювання, нормування і лімітування витрат, контрольні рахунки, методи розподілу, планування, прогнозування, аналізу і контролю витрат, доходів і фінансових результатів підприємства. Широке застосування в управлінському обліку мають математичні методи дослідження собівартості і рентабельності продукції. Отримані математичні залежності між окремими елементами собівартості й обсягами продукції використовуються для прийняття рішень;

- методи інших дисциплін, зокрема стратегічного й оперативного планування та управління, статистичні методи, економіко-математичні та інші. 
Фінансово-економічний словник - Загородній А.Г.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-аку]   [акц-ам]   [ан]   [ап-аф]   [б-бал]   [бан]   [бар-біо]   [бірж-блок]   [блук-буф]   [бух-бюр]   [в-вал]   [ван-вар]   [вау-вел]   [вен-вип]   [вир-вит]   [вих-відп]   [відр-вне]   [внут-вх]   [г-год]   [гол-грос]   [грош-гурт]   [д-дем]   [ден-деп]   [дер-деф]   [дец-диск]   [дисп-дія]   [дні-дог]   [дод-доп]   [дор-дюр]   [е-ек]   [ел-еф]   [є]   [ж]   [з-зако]   [закр-зап]   [зар-зая]   [зб-звіт]   [звор-зоб]   [зов-зус]   [і-інвер]   [інвес-інг]   [інд-іно]   [інс-іст]   [й]   [к-кап]   [кар-кер]   [кеш-ков]   [код-кол]   [код-кол]   [ком]   [кон-конто]   [контра-контро]   [контрпас-кор]   [кот-кредит бюд]   [кредит вал-кредит чек]   [кредитів-крива]   [криза-кур]   [л-лік]   [лім-люс]   [м-марк]   [маса-мир]   [мис-міждер]   [міжнар-моб]   [мод-м`як]   [н-наказ]   [накл-нег]   [нед-нео]   [неп-нож]   [ном-нум]   [о-обліг]   [облік-обов]   [обор-ок]   [ол-опер]   [опис-орл]   [ос-ощ]   [п-пас]   [пат-перед]   [перез-підпис]   [підпр-план]   [плас-повн]   [пово-податко]   [податок-позар]   [позика-поліс]   [політика-порто]   [портф-потік]   [поточ-прей]   [прем-приват]   [привед-прог]   [прод-прот]   [проф-пфг]   [р-рах]   [рац-рег]   [ред-рей]   [рек-рес]   [рет-ринк]   [ринок-ріве]   [рівне-розпод]   [розпор-ряд]   [с-сеп]   [сер-система ор]   [система пар-сот]   [соц-сп]   [ср-стат]   [стел-страхов]   [страхув-строк]   [струк-сюр]   [т-терит]   [терм-тов]   [тор-тяг]   [у-ум]   [ун-уч]   [ф-фінансова]   [фінансове-фір]   [фіс-фон]   [фор-ф'юч]   [х]   [ц-ціна зак]   [ціна зал-ціно]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_Література]