Навигация
Повернись живим
 
підпр-план
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

- систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні рахунки, субрахунки та позабалансові рахунки. Основою побудови П.р.б.о. є групування об'єктів обліку за їхнім економічним змістом (наприклад, рахунки для обліку основних засобів, виробничих запасів, витрат на виробництво тощо). Це дає змогу відображати в бухгалтерському обліку взаємозалежні господарські засоби, джерела їх утворення, а також процеси виробництва, розподілу і використання суспільного продукту. Для спрощення облікових записів у П.р.б.о. кожному синтетичному рахунку та його субрахункам у Плані рахунків надано відповідний код - Цифрове позначення, яке визначає належність його до відповідної групи (класу). Для підприємств, що здійснюють розрахункову діяльність, код усіх синтетичних рахунків складається з двох знаків (цифр) від 01 до 99. Субрахунки нумерують трьома, знаками, останній з яких є додатковим до коду основного синтетичного рахунку (021,101, 201, 301, 701, 991).

У Плані рахунків використано децимальну систему їх кодування, за якої кожна цифра в коді визначає відповідну складову, а саме: класи, синтетичний рахунок, субрахунок. Наприклад, шифр 201 означає:

2 - клас 2 " Запаси ";

0 - синтетичний рахунок "Виробничі запаси";

1 - субрахунок "Сировина і матеріали".

У чинному Плані рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій балансові рахунки та субрахунки до них згруповано в десять класів.

Перший клас "Необоротні активи" містить рахунки, призначені для обліку наявності, надходження і вибуття основних засобів, нематеріальних активів, капітальних інвестицій, інших необоротних активів (рахунки 10-19).

У другому класі "Запаси" об'єднано рахунки, на яких здійснюють облік наявності надходження і вибуття товарно-матеріальних цінностей, незавершеного виробництва (рахунки від 20 до 28).

До третього класу "Кошти, розрахунки та інші активи" віднесено рахунки, на яких обліковують грошові кошти та їхні еквіваленти, поточні фінансові інвестиції, розрахунки з дебіторами, витрати майбутніх періодів (рахунки від 30 до 39).

У четвертий клас "Власний капітал та забезпечення зобов'язань" об'єднано рахунки, на яких ведуть облік власного капіталу та забезпечень майбутніх витрат і платежів (рахунки від 40 до 49).

До п'ятого класу "Довгострокові зобов'язання" включено рахунки, на яких ведуть облік довгострокових зобов'язань підприємства (рахунки від 50 до 55).

Шостий клас "Поточні зобов'язання" містить рахунки, на яких ведуть облік поточних розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками, з бюджетом, зі страхування, з оплати праці, з учасниками тощо (рахунки від 60 до 69).

До сьомого класу "Доходи і результати діяльності" належать рахунки, на яких ведуть облік доходів та визначають фінансовий результат діяльності підприємства (рахунки від 70 до 79).

До восьмого класу "Витрати за елементами" включено рахунки, на яких ведуть облік економічних елементів витрат (рахунки від 80 до 85).

На рахунках, віднесених до дев'ятого класу "Витрати діяльності", здійснюють облік витрат підприємства за окремими видами його діяльності (рахунки від 90 до 99).

Нульовий клас Плану рахунків містить перелік забалансових рахунків (рахунки від 01 до 08).

Практичне застосування чинного Плану рахунків дає змогу: отримувати необхідну інформацію для внутрішніх і зовнішніх користувачів; складати форми фінансової звітності безпосередньо за даними бухгалтерських рахунків та субрахунків, а також розраховувати за системою національних рахунків макроеконо-мічніпоказники; здійснювати групування, перегрупування, узагальнення та консолідацію облікових даних. 
Фінансово-економічний словник - Загородній А.Г.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-аку]   [акц-ам]   [ан]   [ап-аф]   [б-бал]   [бан]   [бар-біо]   [бірж-блок]   [блук-буф]   [бух-бюр]   [в-вал]   [ван-вар]   [вау-вел]   [вен-вип]   [вир-вит]   [вих-відп]   [відр-вне]   [внут-вх]   [г-год]   [гол-грос]   [грош-гурт]   [д-дем]   [ден-деп]   [дер-деф]   [дец-диск]   [дисп-дія]   [дні-дог]   [дод-доп]   [дор-дюр]   [е-ек]   [ел-еф]   [є]   [ж]   [з-зако]   [закр-зап]   [зар-зая]   [зб-звіт]   [звор-зоб]   [зов-зус]   [і-інвер]   [інвес-інг]   [інд-іно]   [інс-іст]   [й]   [к-кап]   [кар-кер]   [кеш-ков]   [код-кол]   [код-кол]   [ком]   [кон-конто]   [контра-контро]   [контрпас-кор]   [кот-кредит бюд]   [кредит вал-кредит чек]   [кредитів-крива]   [криза-кур]   [л-лік]   [лім-люс]   [м-марк]   [маса-мир]   [мис-міждер]   [міжнар-моб]   [мод-м`як]   [н-наказ]   [накл-нег]   [нед-нео]   [неп-нож]   [ном-нум]   [о-обліг]   [облік-обов]   [обор-ок]   [ол-опер]   [опис-орл]   [ос-ощ]   [п-пас]   [пат-перед]   [перез-підпис]   [підпр-план]   [плас-повн]   [пово-податко]   [податок-позар]   [позика-поліс]   [політика-порто]   [портф-потік]   [поточ-прей]   [прем-приват]   [привед-прог]   [прод-прот]   [проф-пфг]   [р-рах]   [рац-рег]   [ред-рей]   [рек-рес]   [рет-ринк]   [ринок-ріве]   [рівне-розпод]   [розпор-ряд]   [с-сеп]   [сер-система ор]   [система пар-сот]   [соц-сп]   [ср-стат]   [стел-страхов]   [страхув-строк]   [струк-сюр]   [т-терит]   [терм-тов]   [тор-тяг]   [у-ум]   [ун-уч]   [ф-фінансова]   [фінансове-фір]   [фіс-фон]   [фор-ф'юч]   [х]   [ц-ціна зак]   [ціна зал-ціно]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_Література]