Навигация
Повернись живим
 
підпр-план
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ПЛАН АКТИВІВ І ПАСИВІВ (БАЛАНСОВИЙ ПЛАН)

- 1) складова фінансового плану бізнес-плану реалізації підприємницького проекту. Розробляють, як правило, на кінець першого року діяльності підприємства з метою інформування про кошти, що будуть вкладені в активи різних видів, і про те, за рахунок яких пасивів буде фінансуватися придбання цих активів;

2) один з основних видів поточних фінансових планів підприємства, який містить прогноз його активів та джерел формування фінансових ресурсів. Метою розробляння цього плану є визначення можливого приросту окремих активів із дотриманням їх внутрішньої збалансованості, а також формування оптимальної структури капіталу, яка б забезпечила високу фінансову стійкість підприємства у плановому періоді.

В активах балансу, які характеризують склад господарських засобів підприємства, відображають: основні засоби - виробничі будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, передавальні пристрої тощо; нематеріальні активи - права користування природними ресурсами, будівлями, спорудами й обладнанням, права на інтелектуальну власність, патенти, ліцензії, ноу-хау; капітальні вкладення та аванси; виробничі запаси - сировину, матеріали, напівфабрикати; незавершене виробництво; готову продукцію; грошові засоби; дохідні активи (цінні папери); розрахунки з дебіторами та інші активи.

Пасив балансу відображає джерела формування господарських засобів. За економічним змістом ці джерела поділяються на дві основні групи: власні та залучені. До власних джерел належать: статутний фонд, амортизаційні відрахування, прибуток; до залучених - банківські кредити і кредиторська заборгованість.

У процесі планування структури активів оптимізують співвідношення оборотних і позаоборотних активів, а в складі оборотних активів - окремих їх груп за рівнем ліквідності; плануючи структуру капіталу, оптимізують співвідношення власних та позикових коштів, зокрема коштів, залучених на довгий та короткий терміни.

Балансовий план розробляють, використовуючи узагальнену схему балансу підприємства. 
Фінансово-економічний словник - Загородній А.Г.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-аку]   [акц-ам]   [ан]   [ап-аф]   [б-бал]   [бан]   [бар-біо]   [бірж-блок]   [блук-буф]   [бух-бюр]   [в-вал]   [ван-вар]   [вау-вел]   [вен-вип]   [вир-вит]   [вих-відп]   [відр-вне]   [внут-вх]   [г-год]   [гол-грос]   [грош-гурт]   [д-дем]   [ден-деп]   [дер-деф]   [дец-диск]   [дисп-дія]   [дні-дог]   [дод-доп]   [дор-дюр]   [е-ек]   [ел-еф]   [є]   [ж]   [з-зако]   [закр-зап]   [зар-зая]   [зб-звіт]   [звор-зоб]   [зов-зус]   [і-інвер]   [інвес-інг]   [інд-іно]   [інс-іст]   [й]   [к-кап]   [кар-кер]   [кеш-ков]   [код-кол]   [код-кол]   [ком]   [кон-конто]   [контра-контро]   [контрпас-кор]   [кот-кредит бюд]   [кредит вал-кредит чек]   [кредитів-крива]   [криза-кур]   [л-лік]   [лім-люс]   [м-марк]   [маса-мир]   [мис-міждер]   [міжнар-моб]   [мод-м`як]   [н-наказ]   [накл-нег]   [нед-нео]   [неп-нож]   [ном-нум]   [о-обліг]   [облік-обов]   [обор-ок]   [ол-опер]   [опис-орл]   [ос-ощ]   [п-пас]   [пат-перед]   [перез-підпис]   [підпр-план]   [плас-повн]   [пово-податко]   [податок-позар]   [позика-поліс]   [політика-порто]   [портф-потік]   [поточ-прей]   [прем-приват]   [привед-прог]   [прод-прот]   [проф-пфг]   [р-рах]   [рац-рег]   [ред-рей]   [рек-рес]   [рет-ринк]   [ринок-ріве]   [рівне-розпод]   [розпор-ряд]   [с-сеп]   [сер-система ор]   [система пар-сот]   [соц-сп]   [ср-стат]   [стел-страхов]   [страхув-строк]   [струк-сюр]   [т-терит]   [терм-тов]   [тор-тяг]   [у-ум]   [ун-уч]   [ф-фінансова]   [фінансове-фір]   [фіс-фон]   [фор-ф'юч]   [х]   [ц-ціна зак]   [ціна зал-ціно]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_Література]