Навигация
Повернись живим
 
ринок-ріве
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

- частина ринку позикових капіталів, де здійснюють емісію та купівлю-продаж цінних паперів. Р.ц.п. (банки, фондова біржа, спеціальні кредитні установи) акумулює грошові нагромадження юридичних осіб і громадян та спрямовує їх на виробниче й невиробниче вкладення капіталів. Розрізняють первинний Р.ц.п., на якому здійснюють емісію і первинне розміщення цінних паперів, і вторинний Р.ц.п., де відбувається купівля-продаж (обіг) цінних паперів, випущених раніше. Інституційними установами Р.ц.п. є спеціальні кредитні заклади та фондові біржі, які сприяють акумуляції грошей підприємств, банків, держави, приватних осіб та спрямуванню їх переважно у довготермінові інвестиції. Учасників Р.ц.п. показано на рисунку. На первинному Р.ц.п. учасниками завжди є емітенти та інвестори. Ринкова взаємодія між ними може відбуватися безпосередньо через брокерів і дилерів. Доходи від продажу цінних паперів на цьому ринку належать емітентові. Первинні Р.ц.п. є тимчасовими ринками і здебільшого - небіржовими. Головною метою вторинного Р.ц.п. є забезпечення ліквідності цінних паперів, тобто створення умов для найширшої торгівлі ними. Це у свою чергу надає можливості власникові цінних паперів реалізовувати їх у найстисліші терміни за невизначених варіацій курсів та невисоких витрат на реалізацію. Дохід від продажу цінних паперів на цьому ринку належить не емітентові, а власникам (інвесторам або дилерам), які на вторинному Р.ц.п. є продавцями.

Найважливішими функціями Р.ц.п. є: функція перерозподілу грошових коштів - перерозподіл коштів між галузями і сферами діяльності, територіями і країнами, населенням і підприємствами, між державою та юридичними й фізичними особами; функція перерозподілу ризику - використання інструментів Р.ц.п. (передусім похідних інструментів) для захисту власників будь-яких активів (товарних, валютних, фінансових) від несприятливої для них зміни цін або дохідності цих активів; облікова функція - обов'язковий облік у спеціальних списках (реєстрах) усіх видів цінних паперів, що обертаються на ринку, реєстрація його учасників, а також фіксація фондових операцій, оформлених угодами купівлі-продажу, застави, трасту, конвертації тощо; контрольна функція - контроль за дотриманням норм законодавства учасниками Р.ц.п.; функція збалансування попиту і пропозиції - забезпечення рівноваги між попитом і пропозицією на Р.ц.п. завдяки проведенню

Учасники ринку цінних паперів

операцій із цінними паперами; стимулювальна функція - мотивування юридичних і фізичних осіб до участі в операціях на Р.ц.п. через надання права на отримання доходу (дивідендів чи відсотків), можливості накопичення капіталу, участі в управлінні підприємством або права стати власником майна; регулювальна функція - регулювання через фондові операції різних суспільних інтересів, наприклад регулювання обсягу грошової маси в обігу. Допоміжними функціями Р.ц.п. є використання цінних паперів у приватизації, антикризовому управлінні підприємством, реструктуризації економіки, стабілізації грошового обігу, антиінфляційній політиці тощо.

Класифікацію Р.ц.п. наведено в таблиці.

Критерії класифікації

Види ринків

1. Спосіб розміщення цінних паперів

• Первинний ринок;

• вторинний ринок

2. Вид розміщення цінних паперів

• Ринок, на якому цінні папери розміщують прямим зверненням емітента до покупця;

• ринок, на якому цінні папери розміщують через інституційного інвестора

3. Місце операцій із цінними паперами

• Певна фондова біржа;

• позасписковий біржовий ринок;

• торгівля«з прилавка»;

• «третій ярус»

4. Економічна природа цінних паперів

• Ринок боргових цінних паперів;

• ринок пайових цінних паперів;

• ринок похідних цінних паперів

5. Суб'єкти випуску цінних паперів

• Ринок державних позик;

• ринок муніципальних позик;

• ринок цінних паперів підприємств і організацій

6. Термін обігу цінних паперів

• Ринок цінних паперів з установленим терміном обігу;

• ринок цінних паперів без установленого терміну обігу__

7. Механізм виплати доходу

• Ринок цінних паперів із фіксованим доходом;

• ринок цінних паперів зі змінним доходом _і

8. Територія обігу цінних паперів

• Місцевий ринок цінних паперів;

• національний ринок цінних паперів;

• міжнародний ринок цінних паперів

9. Поведінка суб'єктів ринку

• «Ведмежий» ринок;

• «бичачий» ринок 
Фінансово-економічний словник - Загородній А.Г.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-аку]   [акц-ам]   [ан]   [ап-аф]   [б-бал]   [бан]   [бар-біо]   [бірж-блок]   [блук-буф]   [бух-бюр]   [в-вал]   [ван-вар]   [вау-вел]   [вен-вип]   [вир-вит]   [вих-відп]   [відр-вне]   [внут-вх]   [г-год]   [гол-грос]   [грош-гурт]   [д-дем]   [ден-деп]   [дер-деф]   [дец-диск]   [дисп-дія]   [дні-дог]   [дод-доп]   [дор-дюр]   [е-ек]   [ел-еф]   [є]   [ж]   [з-зако]   [закр-зап]   [зар-зая]   [зб-звіт]   [звор-зоб]   [зов-зус]   [і-інвер]   [інвес-інг]   [інд-іно]   [інс-іст]   [й]   [к-кап]   [кар-кер]   [кеш-ков]   [код-кол]   [код-кол]   [ком]   [кон-конто]   [контра-контро]   [контрпас-кор]   [кот-кредит бюд]   [кредит вал-кредит чек]   [кредитів-крива]   [криза-кур]   [л-лік]   [лім-люс]   [м-марк]   [маса-мир]   [мис-міждер]   [міжнар-моб]   [мод-м`як]   [н-наказ]   [накл-нег]   [нед-нео]   [неп-нож]   [ном-нум]   [о-обліг]   [облік-обов]   [обор-ок]   [ол-опер]   [опис-орл]   [ос-ощ]   [п-пас]   [пат-перед]   [перез-підпис]   [підпр-план]   [плас-повн]   [пово-податко]   [податок-позар]   [позика-поліс]   [політика-порто]   [портф-потік]   [поточ-прей]   [прем-приват]   [привед-прог]   [прод-прот]   [проф-пфг]   [р-рах]   [рац-рег]   [ред-рей]   [рек-рес]   [рет-ринк]   [ринок-ріве]   [рівне-розпод]   [розпор-ряд]   [с-сеп]   [сер-система ор]   [система пар-сот]   [соц-сп]   [ср-стат]   [стел-страхов]   [страхув-строк]   [струк-сюр]   [т-терит]   [терм-тов]   [тор-тяг]   [у-ум]   [ун-уч]   [ф-фінансова]   [фінансове-фір]   [фіс-фон]   [фор-ф'юч]   [х]   [ц-ціна зак]   [ціна зал-ціно]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_Література]