Навигация
Повернись живим
 
стел-страхов
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

СТР-АНАЛІЗ

(STR-аналіз, сегментація ринку) - метод вибору стратегічних напрямів інноваційного розвитку (інноваційних стратегій) підприємства, який дає змогу вибрати цільові ринки (сегменти чи ніші), на яких конкретне підприємство зможе максимальною мірою виявити свої порівняльні конкурентні переваги у конкретних ринкових умовах. Згідно із цим методом ринок поділяють на сегменти - ділянки ринку, виокремлені за специфікою споживацького попиту, - за такими чинниками (групами чинників): географічні (регіон, чисельність населення, щільність населення, клімат тощо); демографічні (вік, стать, сімейний стан, рівень доходів, професія, освіта, раса, релігія, національність тощо); психографічні (соціальний прошарок, стиль життя, особисті якості тощо); особливості споживацької поведінки (ступінь випадковості купівлі, ступінь зацікавленості в купівлі, ступінь лояльності до товару чи його виробника, емоційне ставлення до купівлі тощо); різновиди споживачів (великі чи дрібні замовники, посередники, кінцеві споживачі тощо); виробничо-економічні (галузі, у яких працюють споживачі, економічний стан підприємств-споживачів, їхні масштаби, технології споживачів тощо); особливості попиту споживачів стосовно характеристик товарів, методів їхньої реалізації тощо; специфіка організації купівлі (терміни постачання, форма і терміни оплати, взаємини зі споживачами тощо); характеристика товарів (якість товару, експлуатаційні характеристики, методи просування товару на ринку тощо); цільові настанови керівництва підприємства (мати справу лише з кінцевими споживачами чи лише з посередниками, обслуговувати лише великих замовників тощо); характеристики виробів конкурентів; різні комбінації факторів. За кількістю факторів сегментації, які одночасно беруть до уваги, сегментацію поділяють на одинарну, подвійну і множинну. Найчастіше застосовують два останніх види. Вибір чинників сегментації має забезпечити виділення сегментів з різною специфікою попиту споживачів. В інакшому разі - сегментацію проводять повторно після перегляду чинників сегментації-Виділення й оцінку сегментів ринку ведуть шляхом побудови функціональних карт чи матричних моделей (параметри продукції - види споживачів). Вони дають змогу визначити ринкові позиції конкретного товару та його можливих споживачів. Сегментацію ринку проводять у декілька етапів. На першому етапі проводять оцінювання можливостей підприємства і визначають сегмент ринку, на якому воно може працювати, тобто які товари і з якими характеристиками з числа тих, що реалізуються на ринку, воно може виробляти. На наступному етапі визначають, котрі із цих товарів (реальних чи тих, що підприємство у принципі може виготовляти) користуються попитом у споживачів, і, нарешті, - уточнюють розміри й межі сегмента. Далі аналізують, чи перетинається виділений сегмент із сегментом основних конкурентів. Якщо так, то визначають рівень важливості цих ділянок для конкурентів і оцінюють шанси науспіх у конкуренції. Після чого вносять корективи й окреслюють межі цільового сегмента ринку. 
Фінансово-економічний словник - Загородній А.Г.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-аку]   [акц-ам]   [ан]   [ап-аф]   [б-бал]   [бан]   [бар-біо]   [бірж-блок]   [блук-буф]   [бух-бюр]   [в-вал]   [ван-вар]   [вау-вел]   [вен-вип]   [вир-вит]   [вих-відп]   [відр-вне]   [внут-вх]   [г-год]   [гол-грос]   [грош-гурт]   [д-дем]   [ден-деп]   [дер-деф]   [дец-диск]   [дисп-дія]   [дні-дог]   [дод-доп]   [дор-дюр]   [е-ек]   [ел-еф]   [є]   [ж]   [з-зако]   [закр-зап]   [зар-зая]   [зб-звіт]   [звор-зоб]   [зов-зус]   [і-інвер]   [інвес-інг]   [інд-іно]   [інс-іст]   [й]   [к-кап]   [кар-кер]   [кеш-ков]   [код-кол]   [код-кол]   [ком]   [кон-конто]   [контра-контро]   [контрпас-кор]   [кот-кредит бюд]   [кредит вал-кредит чек]   [кредитів-крива]   [криза-кур]   [л-лік]   [лім-люс]   [м-марк]   [маса-мир]   [мис-міждер]   [міжнар-моб]   [мод-м`як]   [н-наказ]   [накл-нег]   [нед-нео]   [неп-нож]   [ном-нум]   [о-обліг]   [облік-обов]   [обор-ок]   [ол-опер]   [опис-орл]   [ос-ощ]   [п-пас]   [пат-перед]   [перез-підпис]   [підпр-план]   [плас-повн]   [пово-податко]   [податок-позар]   [позика-поліс]   [політика-порто]   [портф-потік]   [поточ-прей]   [прем-приват]   [привед-прог]   [прод-прот]   [проф-пфг]   [р-рах]   [рац-рег]   [ред-рей]   [рек-рес]   [рет-ринк]   [ринок-ріве]   [рівне-розпод]   [розпор-ряд]   [с-сеп]   [сер-система ор]   [система пар-сот]   [соц-сп]   [ср-стат]   стел-страхов   [страхув-строк]   [струк-сюр]   [т-терит]   [терм-тов]   [тор-тяг]   [у-ум]   [ун-уч]   [ф-фінансова]   [фінансове-фір]   [фіс-фон]   [фор-ф'юч]   [х]   [ц-ціна зак]   [ціна зал-ціно]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_Література]