Навигация
 
ф-фінансова
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ ТА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ (ФПБАУ)

- громадська професійна саморегульована некомерційна організація, створена з метою відстоювання інтересів представників бухгалтерської та аудиторської професій. Серед пріоритетів ФПБАУ: підвищення рівня професіоналізму фахівців-обліковців, поліпшення їхнього іміджу в суспільстві та покращання якості їхніх послуг. ФПБАУ було створено в червні 1996 р. на першому з'їзді бухгалтерів та аудиторів України. У вересні того ж року було схвалено статут федерації та зареєстровано її у Міністерстві юстиції України. Сьогодні ФПБАУ є одним із найчисельніших професійних об'єднань України і першою організацією в Україні, що отримала право представляти інтереси професії у Міжнародній федерації бухгалтерів. Завданнями Федерації є захист інтересів членів ФПБАУ та сприяння зростанню довіри громадськості до фаховості їхніх професійних послуг; розроблення та впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку та аудиту, що базуються на міжнародних стандартах; створення Кодексу професійної етики та здійснення контролю за його дотриманням; підвищення рівня професійної освіти.

Членами ФПБАУ можуть бути: особи, що мають базову вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра) і не менше ніж два роки стажу роботи в одній з таких галузей, як бухгалтерський облік, аудит, оподаткування, управлінський облік, бухгалтерський облік в некомерційних організаціях, державний облік, фінансовий менеджмент, інвестиційний аналіз, внутрішній аудит, викладацька робота в галузі бухгалтерського обліку і аудиту, а також дослідна робота у перелічених вище сферах; особи, що не мають базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) за умови як мінімум п'ятирічного стажу роботи на посаді головного бухгалтера чи заступника головного бухгалтера. Асоційованими членами ФПБАУ можуть бути: особи, що мають базову вищу бухгалтерську або економічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра) і менше ніж два роки стажу роботи в одній з галузей, наведених вище; студенти - кандидати на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

З 28 березня 2004 р. для членів ФПБАУ введено обов'язкову сертифікацію: той, хто склав кваліфікаційні іспити за національною програмою сертифікації або міжнародною програмою сертифікації САР/СІРА, вважається повним членом ФПБАУ; той, хто ще не склав кваліфікаційних іспитів за національною програмою сертифікації або за міжнародною програмою сертифікації САР/СІРА, вважається асоційованим членом ФПБАУ.

Організаційну структуру ФПБАУ формують такі комітети:

- комітет з питань професійної освіти

- працює над розробленням і впровадженням навчальних програм, спрямованих на підвищення кваліфікаційного рівня фахівців;

- комітет зі стандартів і практики бухгалтерського обліку - працює над розроблянням та впровадженням національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та нормативних документів бухгалтерського обліку;

- комітет зі стандартів та практики аудиту - займається питаннями правового та нормативного регулювання аудиту в Україні;

- комітет з питань оподаткування - опрацьовує питання узгодження бухгалтерського та податкового обліку;

- комітет з правових питань - забезпечує правове поле діяльності ФПБАУ;

- комітет з інформаційних технологій

- комітет, який має на меті здійснення незалежної експертизи та оцінки професійних бухгалтерських програм;

- консультативний комітет - має дорадчі функції;

- комітет з питань зв'язків з громадськістю - відповідає за проведення рекламних кампаній та поширення інформації про діяльність ФПБАУ;

- комітет з питань професійної етики - впроваджує «Кодекс професійної етики» та відстежує його виконання;

- комітет з питань членства - здійснює контроль за відповідністю критеріям членства в організації.

На сьогодні комітети ФПБАУ вже працюють над десятками проектів у сфері трансформації українських стандартів обліку та звітності і вдосконалення вітчизняної освіти професійних бухгалтерів та аудиторів. Цю роботу здійснюють у тісній співпраці з урядовими установами, міжнародними організаціями та фахівцями у регіонах. У травні 2000 р. на засіданні ради Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ) в Единбурзі Федерацію професійних бухгалтерів та аудиторів України було одноголосно прийнято до складу Міжнародної федерації бухгалтерів асоційованим членом.

ФПБАУ має намір стати членом Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО). 
Фінансово-економічний словник - Загородній А.Г.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-аку]   [акц-ам]   [ан]   [ап-аф]   [б-бал]   [бан]   [бар-біо]   [бірж-блок]   [блук-буф]   [бух-бюр]   [в-вал]   [ван-вар]   [вау-вел]   [вен-вип]   [вир-вит]   [вих-відп]   [відр-вне]   [внут-вх]   [г-год]   [гол-грос]   [грош-гурт]   [д-дем]   [ден-деп]   [дер-деф]   [дец-диск]   [дисп-дія]   [дні-дог]   [дод-доп]   [дор-дюр]   [е-ек]   [ел-еф]   [є]   [ж]   [з-зако]   [закр-зап]   [зар-зая]   [зб-звіт]   [звор-зоб]   [зов-зус]   [і-інвер]   [інвес-інг]   [інд-іно]   [інс-іст]   [й]   [к-кап]   [кар-кер]   [кеш-ков]   [код-кол]   [код-кол]   [ком]   [кон-конто]   [контра-контро]   [контрпас-кор]   [кот-кредит бюд]   [кредит вал-кредит чек]   [кредитів-крива]   [криза-кур]   [л-лік]   [лім-люс]   [м-марк]   [маса-мир]   [мис-міждер]   [міжнар-моб]   [мод-м`як]   [н-наказ]   [накл-нег]   [нед-нео]   [неп-нож]   [ном-нум]   [о-обліг]   [облік-обов]   [обор-ок]   [ол-опер]   [опис-орл]   [ос-ощ]   [п-пас]   [пат-перед]   [перез-підпис]   [підпр-план]   [плас-повн]   [пово-податко]   [податок-позар]   [позика-поліс]   [політика-порто]   [портф-потік]   [поточ-прей]   [прем-приват]   [привед-прог]   [прод-прот]   [проф-пфг]   [р-рах]   [рац-рег]   [ред-рей]   [рек-рес]   [рет-ринк]   [ринок-ріве]   [рівне-розпод]   [розпор-ряд]   [с-сеп]   [сер-система ор]   [система пар-сот]   [соц-сп]   [ср-стат]   [стел-страхов]   [страхув-строк]   [струк-сюр]   [т-терит]   [терм-тов]   [тор-тяг]   [у-ум]   [ун-уч]   ф-фінансова   [фінансове-фір]   [фіс-фон]   [фор-ф'юч]   [х]   [ц-ціна зак]   [ціна зал-ціно]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_Література]