Навигация
 
к-квит
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

КАЛЕНДАР [КАЛЕНДАРЬ]

- 1. Система виміру часу, що ґрунтується на періодичності явищ природи, пов'язаних з рухом небесних тіл. Сучасний К. бере поча-ток від юліанського К. (старий стиль), запро-вадженого Юлієм Цезарем у 46 р. до н.е. У ньому з кожних 4 років 3 роки були по 365 днів, а четвертий, високосний (номер якого ділиться на 4) - 366 днів. Оскільки трива-лість юліанського року довша за справжню на 11 хв 14 сек, то за 128 років це призводило до запізнення початку календарного року майже на 1 добу. Через це у 1582 р. Пала рим-ський Григорій XIII провів реформу юліан-ського К. Було запроваджено григоріанський К. (новий стиль). Середня тривалість року за григоріанським К. лише на 26 сек довша за астрологічну. Різниця між юліанським і гри-горіанським К. становить: у XVIII ст. -11 діб, XIX ст.- 12діб,ХХст.-13 діб. В Росії юліан-ський К. запроваджено в 1700 р. Петром І, а григоріанський - лише з 14 лютого (1 лю-того за старим стилем) 1918р. Про україн-ській К. дохристиянських часів відомо дуже мало, хоча про існування календарної сис-теми свідчать народні назви ряду місяців. Прийнявши християнство з Візантії, Київ-ська Русь взяла звідти і К. (т. зв. юліанський). В Україні новий стиль був уведений Цент-ральною Радою 1 березня 1918р. для цивіль-ного вжитку; в церковному житті залишився юліанський К. 2. Назва популярної книги, поширеної з XVII ст., що розвинулася з пер-вісного додатку до богослужбових книг, напр., місяцеслова, до типу альманахів уні-версального популярно-наукового і літера-турного характеру. Відомий К., друкований Ф.Скориною 1525р. у Вільні під назвою "Ма-лая подорожная книжица", зміст якої скла-дали псалтир, часословець, акафісти, ка-нон, шестидневець, календар і пасхалія. На початку XVIII ст. К. видавала друкарня Києво-Печерської лаври. Перший К. під наз-вою "Календарь, или месяцесловъ" вийшов 1700 р. Наприкінці XVIII ст. у Києві виходи-ли періодично два К.: церковний і "Астроно-мо-политический". Періодичне видання К. розпочав Ставропігійський інституту Льво-ві (1864-1939 рр.). Це був щорічний К. нау-кового характеру з багатим змістом. Від 1870 до 1939 р. виходив К. товариства "Про-світа" у Львові. У 1920-1930 рр. на західно-українських землях К. видавали різні укра-їнські організації. Деякі з них залишалися джерелом матеріалів з історії культурно-ос-вітнього, визвольно-політичного життя. Ві-домий К. київської "Просвіти" (1907, 1908) і '^відривні К." видавництва "Час". 1919р. ви-йшов перший радянський К. під назвою "Ка-лендар довідний". 3. Показчик усіх днів року з зазначенням днів відпочинку, свят або ви-значних подій. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   к-квит   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]