Навигация
 
вед-вир
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ВЕНЧУРНІ КОМПАНІЇ [ВЕНЧУРНЫЕ КОМПАНИИ]

- особливий вид підприємницьких об'єднань - "ризикові" компанії, які займа-ються впровадженням нововведень у під-приємницьку практику. Для створення В.к. необхідні: ідея нововведення, тобто нового продукту, технології, послуги; наявність під-приємця, здатного на основі цієї ідеї створи-ти нову фірму; наявність підприємств - власників капіталу, які спеціалізуються на фінансуванні малих наукоємних фірм. Зас-новництво венчурної фірми проходить чо-тири стадії. На першій з них група інжене-рів-винахідників, вчених разом з венчурним підприємцем організовують компанію для виробництва нової продукції; на другій - засновники розробляють економічну стра-тегію, вивчають ринок, прогнозують його розвиток, формують раду директорів, проводять роботу щодо підготовки вироб-ництва, організовують випуск і реалізацію нової продукції для заздалегідь одержаних замовлень певних фірм. На третій стадії на-лагоджується технологія і водночас збільшу-ється виробництво продукції для широкого споживання; на четвертій - вкладаються додаткові інвестиції для розширення обсягів виробництва. На цій стадії малі фірми створюють корпорації відкритого чи закри-того типу, тобто проводять емісію і реалізу-ють власні акції на ринку цінних паперів або великим корпораціям. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]