Навигация
Повернись живим
 
вис-відс
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ [ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ]

- кількісні характеристики суспільних явищ і процесів, одержані порів-нянням двох абсолютних статистичнихвели-чин і виражені у процентах. В. в. бувають базисні (до яких порівнюють) і звітн і (які по-рівнюють) . В. в. використовують у звітних та планових документах, при аналізі господар-ської діяльності підприємств тощо. Розріз-няють такі В. в.: 1. Величини динаміки, що характеризують зміни рівня однойменних явищ у часі. Напр., виробництво якоїсь про-дукціїу січні становило 600 тулютому-630 т. Отже, величина динаміки становить 105 % [(630:600) х 100]. 2. Величини структури, що показують частку (питому вагу) складових частин чогось цілого. Так, якщо загальне ви-робництво взуття на підприємстві становить за певний період 80 тис. пар, а шкіряного - 56 тис. пар, то питома вага шкіряного взуття становить у загальному обсязі 70% [(56:80) х 100]. 3. Величини спланованого обсягу вироб-ництва, виконання виробничого завдання. Напр., підприємство відповідно до зростання попиту виготовило 751 т масла тваринного при завданні 616т. Величина виконання зав-дання при цьому становить 121,9% [(751 : 616) х 100]. 4. Величини інтенсивності, що показують ступінь поширення або розвитку явища в певному середовищі. Такими є, напр., виробництво с.-г. продукції на 100 га земельнихугідь, кількість населення на 1 км2. тощо. 5. Величини порівняння- ті, що ха-рактеризують однойменні показники рівних об'єктів, напр., виробництво продукції за один і той самий час у різних областях. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]