Навигация
 
експор-еш
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ [ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ]

(від латин, extro - поза, polio - пригладжую, обробляю) - поширення кількісних харак-теристик і висновків, одержаних в результа-ті вивчення соціально-економічних явищ та процесів досліджуваної сукупності, на іншу однорідну сукупність або на інший час. Е. в просторі ґрунтується на вибірковому спос-тереженні, результати якого поширюють на сукупність в цілому (напр., при бюджетних обстеженнях). Е. в часі полягає в поширен-ні виявлених за відомий період тенденцій на інший період. При цьому Е. буває перспек-тивною (при визначенні чогось на майбут-нє) і ретроспективною (спрямованою в ми-нуле). Найпростішими методами виявлення існуючих тенденцій при Е. є вирівнювання рядів динаміки, визначення середніх темпів зростання виробництва, встановлення фор-ми зв'язку на основі кореляційних обчис-лень. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   експор-еш   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]