Навигация
 
квін-колег
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

КЕЙНСІАНСТВО [КЕЙНСИАНСТВО]

- самостійний напрям в економічній науці, що виник під впливом ідей вченого-економіста Дж. М. Кейнса, який розробив засади макро-економічної теорії і опублікував у праці "За-гальна теорія зайнятості, процента і грошей" (1936 р.). Поява її означала революцію в економічній науці, початок сучасного мак-роаналізу. К. трактує механізм функціону-вання економіки держави на основі аналізу взаємодії ряду макроекономічних величин, що базуються на певних положеннях, зокре-ма: а) рівень зайнятості визначається за-гальним обсягом виробництва; б) загальний попит не завжди відповідає загальному рів-ню платіжних засобів, оскільки частина цих засобів відкладається у вигляді заощаджень; в) загальний обсяг виробництва визнача-ється обсягами очікуваного рівня ефектив-ного (реального) попиту в запланованому періоді, який сприяє інвестуванню капіталу; г) при рівності обсягів інвестицій і заоща-джень, що свідчить про порівнюваність банківської процентної ставки і процентної ефективності капіталовкладень, акт інвес-тування і акт заощаджень стають практично незалежними. К. акумулює в собі поло-ження ряду попередніх економічних теорій і об'єднує прибічників різних течій еконо-мічної думки, в т. ч. ліберальної і монетарної. Кейнсіанська школа виробила систему ка-тегорій, понять, методологію, інструмента-рій економічного аналізу і прогнозування, якими користуються економісти, маркето-логи, менеджери більшості шкіл, своєрідну універсальну економічну мову, якою корис-туються професіонали всього світу. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   квін-колег   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]