Навигация
Повернись живим
 
лік-ляс
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЛІКАРСЬКО-ТРУДОВА ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ (ЛТЕК) (ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ (ЛТЭК)]

- спеціаль-на комісія відділу соціального забезпечення районної, міської, обласної ради народних депутатів, на яку покладається визначення ступеня постійної або тривалої втрати пра-цездатності робітниками і службовцями, групи інвалідності та її причин, характеру захворювання (загальне або професійне, трудове каліцтво, поранення, контузія то-що), а також часу настання інвалідності. Функцією ЛТЕК, крім того, є визначати для інвалідів умови і характер праці залежно від стану їхнього здоров'я та заходи, які спри-яють відновленню працездатності інвалідів (відновне лікування, протезування, потреба в автотранспорті). Голова ЛТЕК організує вивчення умов праці інвалідів безпосеред-ньо на підприємствах, в установах і органі-заціях. Рішення ЛТЕК про умови праці інва-лідів є обов'язковими для керівників підпри-ємств, установ, організацій. ЛТЕК органі-зовується на базі лікувально-профілактич-них закладів. До складу їх входять три ліка-рі-експерти з основних фахів медицини (один з них - голова ЛТЕК) та по одному представнику від відділу Соціального забез-печення і профспілки. Існують спеціалізова-ні ЛТЕК для огляду хворих на туберкульоз, психічні захворювання, захворювання сер-цево-судинної системи тощо. Ці комісії скла-даються з чотирьох лікарів і є найвищими органами лікарсько-трудової експертизи в області, місті. Хворих направляють на ЛТЕК лікувальні заклади за місцем їх проживання або за місцем прикріплення до лікувального закладу. На кожного хворого, якого направ-ляють на ЛТЕК, складають акт обстеження за встановленою формою і пересилають йо-го до ЛТЕК. Рішення ЛТЕК може бути оскар-жене протягом місяця у відповідний відділ соціального забезпеченні або ЛТЕК. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   лік-ляс   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]