Навигация
 
фіо-фун
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ФОНД ЄВРАЗІЯ [ФОНД ЕВРАЗИЯ]

- засно-ваний у 1993 р. на кошти, надані Аген-тством США з міжнародного розвитку. Ос-новна мета - сприяти зміцненню демокра-тії і ринкової економіки в молодих незалеж-них країнах; напрямки діяльності - розви-ток підприємництва, підготовка фахівців у галузі бізнесу й управління, освіти і дослі-дження в галузі економіки, державне управ-ління і розвиток місцевого самоврядування, електронні засоби зв'язку, сприяння розвит-кові правової держави. Фінансовані Ф.Є. проекти передбачають розвиток приватно-го підприємництва, особливо у сфері мало-го бізнесу: навчання і консультування під-приємців, створення бізнес-асоціацій, під-тримка реформ у галузі законодавства й еко-номічної політики та ін. Проекти включають розробку навчальних планів і програм для університетів, підготовку методичних по-сібників, організацію короткострокових курсів з банківської справи, торгівлі нерухо-містю, агробізнесу тощо. Пріоритетними для фінансування Ф.Є. є проекти, спрямо-вані на розробку і вдосконалення державних механізмів підтримки приватного бізнесу, зокрема нормативно-правової бази під-тримки підприємництва, спрощення реєс-траційного процесу і звітності; створення умов для розвитку приватного сектора, а також співпраці і партнерства підприєм-ницьких, державних і громадських струк-тур. Для підприємців, існуючих і потенцій-них, надаються конкретні послуги з ефек-тивного ведення бізнесу, консультаційна підтримка з юридичних питань, ведення бухгалтерської звітності, оподаткування, пошуку джерел фінансування, проведення тренінгів для навчання менеджменту і біз-несу, планування, бухгалтерського обліку. Фонд здійснює підтримку місцевого бізнесу за умови, що результатами конкретного проекту скористається не одна установа, а цілий ряд підприємств і установ, тому він не надає гранти окремим підприємствам у вигляді інвестиційного капіталу або для придбання обладнання їхніми власниками. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   фіо-фун   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]