Навигация
Повернись живим
 
десят-дій
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ДІАРІУШ

, діарій (польс. , від лат., букв. — денний раціон, денна оплата) — щоденні записи подій, щоденник. Цінні пам'ятки історії та писемності. В Україні набули поширення у 17 — 1-й пол. 18 ст. Ведення їх перейшло сюди з Польщі (зокрема, відомі Д. — щоденні сеймові записи). Відомостей про укр. Д., складені у 17 ст., маємо небагато. Зокрема, у «Сборнике летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси, изданном Комиссиею для разбора древних актов...» (К., 1888) на с. 101—112 вміщено «Щоденник комісії або Походу проти Війська Запорізького. 1625». Цей Д. складено одним з учасників походу польс. війська на чолі з гетьманом С. Конєцполь-ським, що було кинуте на придушення виступу укр. козаків під проводом гетьмана М. Жмайла. Ім'я автора Д. не зазначено. У «Літописі» Самійла Величка йдеться про Самійла Зорку, який нібито був секретарем Б. Хмельницького і також залишив після себе Д. Найб. поширення ведення Д. набуло у 1-й пол. 18 ст. Умовно їх можна поділити на три осн. різновиди.

Д. про поточну діяльність гетьманів. Зазвичай велися канцеляристами з гетьм. почту. Фактично це — докум. хроніки про гетьм. адм.-політ, діяльність, про події, пов'язані з візитами гетьманів до рос. царів і придворних сановників. До цієї групи, зокрема, належить Д. генерального хорунжого

М. Д. Ханенка, в якому вміщено щоденні записи від січня до поч. липня 1722, тобто за останнє півріччя гетьманування І. І. Скоропадського, включаючи опис ост. днів йо-гожиття, смерті та церемоніалу поховання. Ще один Д. — «Краткий журнал...» невідомого автора з описом перебування гетьмана Д. П. Апостола у Москві з 9.II по 6.IX 1728 — опублікував 1853 М. Й. Судієнко. Відомий значний за обсягом Д. гетьмана у вигнанні П. Орлика. Один том цього Д., що охоплює події 1721 — поч. 1723, видано 1936 у Варшаві (всього планувалося 8 томів, останній — коментарі). Факсим. видання цього Д. здійснив 1987 Гарвардський ун-т (США) у серії «Тисячоліття». Воно складається з 2 томів; передмову (англ. мовою) написали О. Прі-цак та О. Субтельний.

Д. Генеральної військової канцелярії. Ті з них, що збереглися, писані в гетьм. канцелярії у Глухові, вести їх доручали кваліфікованим канцеляристам. Зберігся Д. за 1722—23 (уривки з нього опубл. 1897 О. М. Лазаревський). Охоплює події з З.УІІ 1722 по 31.XII 1723, пов'язані із запровадженням Малоросійської колегії, підготовкою і діяльністю у Петербурзі укр. депутації на чолі з наказним гетьманом П. Л. Полуботком. Рукопис Д. за 1727—31 — це фоліант з 2 книг, що включає записи з 1.1 1727 до 31.XIІ 1731. У ньому, зокрема, йдеться про поїздки 1730 і 1731 Д. Апостола до Москви. Фрагмент цієї пам'ятки опублікував 1913 в Одесі М. Є. Слабченко. Оригінали обох Д., а також Д. за 1750 зберігаються у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (НБУВ).

Приватні, або авторські, щоденник и. До них, зокрема, належать щоденники М. Д. Ханенка (про ще один його Д. йшлося раніше), що охоплюють період з 1719 по 1754 (опубл. О. М. Лазаревським та О. Титовим), а також ген. підскарбія Я. А. Марковича, який вів свої записи майже півстоліття (1717—64). Рукопис, що зберіг, у НБУВ, налічує 1932 арк., з них опубл. 951 (записи за 1717—40). Видання щоденника, здійснене 1859 правнуком автора О. Марковичем, охоплює весь період ведення записів, однак зі значними скороченнями. У журн. «Киевская старина» (т. 50, 1895) опубл. у перекладі з франц. мови щоденник за 1725—27 сина Д. Апостола — Петра. Д. — цінне джерело з історії України, однак у наук, обіг їх практично не введено.

Вид.: Краткий журнал о поездке в Москву ясновельможного его милости пана Даниила Апостола, войск его императорского величества Запорожских обеих сторон Днепра гетьмана. В кн.: Мат-лы для отечеств, истории, т. 1. К, 1853; Диариуш или журнал, то есть повседневная записка случающихся при дворе ясневельмож-ного, его милости, пана Іоанна Скоропадского... окказій и церемоній, тако жив канцелярии войсковой отпра-вуемых дел, наченшийся 1722 году, и оконченный в том же году... Войсковой канцелярии старшим канцеляристом Николаем Ханенком. М., 1858; Дневные записки малорос, подскарбия генерального Якова Марковича, ч. 1—2. М., 1859; Дневник ген. хоружего Николая Ханен-ка (1727-53 гг.). К., 1884; Дневник Николая Ханенка (1719-1723 и 1754 г.). «Киевская старина». 1896, кн. 7-8; Лазаревский А. Отрывки из дневника гетьм. канцелярии за 1722—23 годы. К., 1897; Дневник ген. подскарбия Якова Марковича, ч. 1 (1717—1725 гг.). К., 1897; Протокол отпускных писем за гетмана Апостола 1728 года тут и по отъезде его вельможности записки щоденника при конце того же года 1728. О., 1913; Дневник Якова Марковича, т. 4. 1735-1740 роки. «Жерела до історії України-Руси» (К.-Л.), 1913, т. 22.

Літ.: Історія укр. л-ри, т. 1. К., 1967; Горобець В. Й. Діаріуші - визначні пам'ятки укр. писемності XVIII ст. В кн.: Істор. джерела та їх використання, в. 7. К., 1972; Апанович ?. М. Рукописная светская книга XVIII в. на Украине: Истор. сборники. К., 1983.

Л. А. Сухих. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]