Навигация
 
док-дяк
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ДРУКОВАНІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПРЕСА

— періодичні і такі, що продовжуються, видання, які на підставі свідоцтва про держ. реєстрацію виходять під пост, назвою з періодичністю один і більше номерів (випусків) на рік. Додатки до Д. ЗМІ у вигляді видань газ. та журн. типу є окр. періодичними і такими, що продовжуються, друк, виданнями і підлягають реєстрації на заг. підставах. Друк, видання можуть вміщувати ін. носії інформації (платівки, дискети, відео- та магнітофонні касети тощо), поширення яких не заборонено зак-вом України. Правовий статус Д. ЗМІ регулюється Законом «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (1992). За цим Законом право на заснування Д. ЗМІ як самост. госп. статутних суб'єктів з правами юрид. особи мають: гр-ни України, гр-ни ін. держав та особи без громадянства, не обмежені у цив. правоздатності та цив. дієздатності; юрид. особи України та ін. держав; труд, колективи підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення заг. зборів (конференції). Не допускається монополізація загальнодерж. і регіон, громад.-політичних Д. ЗМІ. Фіз. або юрид. особа не може бути засновником (співзасновником), а також контролювати понад 5 відсотків таких видань. Під контролем розуміють можливість матеріального чи фін. впливу на діяльність Д. ЗМІ.

Друкований ЗМІ може видаватися після його держ. реєстрації, яка є формою легалізації д-вою відповідних ЗМІ. Порядок держ. реєстрації Д. ЗМІ визначено пост. КМ України «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів» від 17.XI 1997. Держ. реєстрації підлягають усі Д. ЗМІ, що видаються на тер. України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу та способу його виготовлення. Заяву про держ. реєстрацію Д. ЗМІ подає до органів викон. влади, визначених КМ України, засновник (співзасновник). Держ. реєстрацію Д. ЗМІ здійснюють: а) із загальнодержавною, регіональною (дві й більше областей) та/або зарубіжною сферою розповсюдження — Державний комітет інформ. політики України; б) з місц. сферою розповсюдження у межах: АР Крим — респ. комітет інформації АР Крим; однієї області, одного чи кількох районів, міста (крім Києва та Севастополя), ін. нас. пунктів, а також підприємств, установ і організацій — управління у справах преси та інформації обл. держ. адміністрацій; у межах Києва та Севастополя — управління у справах преси та інформації Київської і Севастоп. міських держ. адміністрацій.

Держ. реєстрації не підлягають: законод., офіц., нормативні та ін. акти; бюлетені суд. та арбітраж, практики, які видаються органами законод., суд. та викон. влади; інформ.

матеріали та документація, що видаються підприємствами, організаціями, навч. закладами і наук, установами з метою використання їх у своїй діяльності; видана тех. засобами друк, продукція, не призначена для публіч. розповсюдження, або машинописна, розмножувана на правах рукопису. Підстави для відмови у держ. реєстрації Д. ЗМІ, передбачені Законом «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», є вичерпними. У реєстрації може бути відмовлено, якщо назва видання, його програмні цілі (осн. принципи) або тем. спрямованість суперечать вимогам зак-ва щодо неприпустимості зловживання свободою діяльності Д. ЗМІ; якщо цьому виданню раніше вже було видано свідоцтво, за винятком видань, що виходять різними мовами; якщо заяву подано до закінчення року з дня набуття рішенням про припинення діяльності Д. ЗМІ законної сили. Повідомлення про відмову у держ. реєстрації складається у письм. формі. Відмова у черговій реєстрації може бути оскаржена засновником (співзасновниками) у суд. порядку. Випуск Д. ЗМІ здійснює видавець. Ним може бути суб'єкт підприємн. діяльності, який здійснює функції матеріально-тех. забезпечення видання Д. ЗМІ на підставі пред'явлення засновником (співзасновниками) свідоцтва про держ. реєстрацію та укладеного між ними договору. Випуск тиражу здійснюється після підписання видання його редактором (гол. редактором) до виходу у світ. Кожен випуск Д. ЗМІ повинен містити такі вихідні дані: назва видання; засновник (спів-засновники); прізвище та ініціали редактора (гол. редактора); порядковий номер випуску і дата його виходу у світ; індекс видання, розповсюджуваного за передплатою; тираж; ціна або помітка «Безкоштовно»; адреси редакції, видавця, друкарні; серія, номер і дата видачі свідоцтва про держ. реєстрацію; видавець (співвидавці). Розповсюдження продукції Д. ЗМІ без вихідних даних заборонено. Контрольні примірники періодичних і таких, що продовжуються, видань відразу після надрукування безоплатно надсилаються редакцією засновникові (співзасновникам) і реєструючому Органу.

В. О. Горобцов. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]