Навигация
 
ж
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЖАНДАРМЕРІЯ

(франц. gendarmerie, від gens d'armes, букв. — люди зброї) — особливий вид держ. поліції, організованої на військових засадах. Поділяється на держ. і військ, поліцію. Ж. підпорядковується у військ, відношенні військ, міністру, а в поліц. функціях — міністру внутр. справ. Уперше була створена у Франції 1791 для спец, нагляду за внутр. порядком у країні. З часом Ж. почали створювати і в ін. європ. країнах. У наш час Ж. існує у Франції, Австрії та деяких ін. д-вах. У Рос. імперії слово «жандармерія» було вперше вжито 1792 для назви кінного загону вел. князя Павла. 1815 Борисоглібський драгун, полк було перейм, у жандармський і розосереджено невеликими групами по армійських частинах для виконання обов'язків військ, поліції.

Значення політ, поліції рос. Ж. стала набувати з 1817, коли у складі Окремого корпусу внутр. варти, що виконував з 1810 поліц. функції, було утв. дивізіони кінної міської поліції — Ж. внутр. варти. На 1826 налічувалося 59 жандарм, частин. Остаточно Ж. у Рос. імперії набула характеру політ, поліції після придушення повстання декабристів. За Положенням 1827 тер. Росії поділялася на 5 жандарм, округів (з 1836 — на 8). З утворенням у 1827 Корпусу жандармів (від 1874 — Окр. корпус жандармів) почалося формування системи місц. органів політ, поліції, яка мала забезпечити контроль і нагляд за «благонадійністю» населення імперії. Командиром корпусу (з 1826 — шефом жандармів) за посадою одночасно був гол. начальник третього відділення Власної його імператорської величності канцелярії. Ж. виконувала функції викон. органу третього відділення. Окр. корпус жандармів складався із штабу та жандарм, округів на чолі з генералами. Округи поділялися на відділи (по 1—3 губернії у кожному), очолювані жандармськими штаб-офіцерами. В умовах зростання рев. руху в імперії у 60-х pp. 19 ст. структура Ж. вже не відповідала завданням збереження існуючого сусп.-політ, устрою. 1867 було прийняте нове Положення про корпус жандармів, що залишалося незмінним до 1917. На місцях (крім Кавказу, Царства Польського і Сибіру) були утв. губ. жандарм, управління (з 1870 їм встановлювався дод. штат для служби в повітах) і жандарм, управління залізниць. Ж. здійснювала завдання дізнання та розшуку в політ, справах. Затв. 19.V 1871 Положення «Про порядок дій чинів Корпусу жандармів щодо розслідування злочинів» давало Ж. право здійснення оглядів, обшуків, вилучень, зобов'язувало поліц. органи надавати їй всебічне сприяння. Жандарм, офіцерами могли стати лише особи, віддані самодержавству, спадкові дворяни, що мали освіту не нижче середньої і прослужили у військах не менш як 5 років. Кандидати проходили іспити при штабі корпусу. Істотної реорганізації центр, апарат Ж. зазнав у 1880—83. Міністр внутр. справ став одночасно і шефом жандармів. Замість скасованого третього відділення був утворений департамент поліції, що об'єднував керівництво як загальною, так і політ, поліцією імперії. Командиром Окр. корпусу жандармів призначався товариш (заступник) міністра внутр. справ, який був і куратором деп. поліції. Формально Ж. підпорядковувалася військ, м-ву і утримувалася за його кошт як армійська поліція, залишаючись викон. органом політ, поліції.

Положення про заходи щодо охорони державного порядку і громадського спокою 1881 активізувало діяльність Ж. у сфері політ, розшуку. Окрім заг. нагляду за політ, настроями населення, Ж. виконувала завдання боротьби з рев., лібер.-дем. і нац.-визв. рухами, розповсюдженням антиуряд. л-ри, стежила за політ, партіями, що утворювалися. Зростали чисельність і грош. утримання Ж. Якщо 1873 вона налічувала 486 генералів і офіцерів та 5186 унтер-офіцерів і рядових, то 1895 — 693 генерали та офіцери, 8173 вахмістри, унтер-офіцери і рядових. На цей час в імперії існувало 72 губ. (обл., міських) жандарм, управління, у т. ч. в Україні — 9 губ. жандарм, управлінь і жандарм, управління м. Одеси. Після революції 1905—07 утв. Севастопольське жандарм, управління, якому були підпорядковані м. Балаклава, Ялтинський і Євпаторійський повіти. Штати управлінь залежали від величини і значення губ. міст. Харків, жандарм, управління, напр., за штатами поступалося лише Петерб. та Московському. 1913 змінилися вимоги до кандидатів у жандармські офіцери: мінімальний строк військ, служби зменшувався до 3 років, було встановлено віковий ценз 24—33 роки. До служби в Ж. не допускалися поляки, євреї, католики та особи, одружені з католичками.

Після утворення у 1902—03 мережі охоронних відділень (в Україні — у Києві, Харкові, Одесі, Катеринославі, ненадовго — у Житомирі, Полтаві, Юзівці, Сімферополі) за Ж. залишилися розшукові функції у губерніях, де не було охорон, відділень, а в інших — на тер. повітів. У своїй діяльності Ж. керувалася таєм. директивами та інструкціями, користувалася незакон, методами діяльності, зокрема провокацією. Існували великі штати секретних агентів, котрі не лише збирали і передавали інформацію про опозиц. урядові лег. та нелег. організації, а й активно працювали в їх складі.

Ж. та її апарат в Росії проіснували до падіння самодержавства у лютому 1917. Див. також Державна жандармерія, Жандармерія Західноукраїнської Народної Республіки. Літ.: Общий состав управлений и чинов Отд. корпуса жандармов. СПб., 1895-1916; Мулукаев Р. С. Полиция и тюрем, учреждения дорев. России. М., 1964; Федоров К. Г., Ярмыш А. Н. История полиции дорев. России.

Ростов-на-Дону, 1976; Ярмыш А. Н. Наблюдать неотступно: адм.-полиц. аппарат и органы полит, сыска царизма в Украине в кон. XIX - нач. XX в. К., 1992.

О. М. Головко, О. Н. Ярмиш. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   ж   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]