Навигация
 
о-округ
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ОБ'ЄДНАНЕ ДЕРЖАВНЕ ПОЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ СРСР

(ОДПУ СРСР) - загальносоюзний орган держ. безпеки, що функціонував упродовж 1923-34. Утв. при РНК СРСР відповідно до Договору про утворення СРСР

1922 і закріплене в Конституції СРСР 1924. В гл. IX Конституції СРСР 1924 зазначалося завдання ОДПУ — б-ба з політ, та екон. контрреволюцією, шпигунством і бандитизмом. Прав, статус цього органу окреслювався Положенням про ОДПУ СРСР, яке було введено в дію постановою ЦВК СРСР від 15.ХІ 1923. Голова ОДПУ та його заступники затверджувалися Президією ЦВК і входили з правом дорадчого голосу до Раднаркому СРСР. Посаду голови займали Ф. Е. Дзержинський (1923 -26), В. Р. Менжинський (1926-34). При голові ОДПУ утворювалася колегія, склад якої затверджувала РНК. До відання ОДПУ належали керівництво роботою ДПУ союз, республік та підпорядкованих їм особливих і трансп. відділів через інститут уповноважених при урядах союз, республік, організація охорони кордонів СРСР, безпосередня опе-рат. робота в загальносоюз. масштабі тощо. Положення визначало засади централіз. бюдж. фінансування органів ОДПУ, прод. та речового забезпечення, пільгового користування різними послугами тощо. ОДПУ мало са-мост. кошторис (затверджувався РНК і включався до бюджету СРСР). ОДПУ та його місц. органи наділялися правами діючих частин Роб.-сел. черв, армії з питань користування шляхами сполучення, держ. засобами зв'язку, прод. та речового забезпечення. Співробітники ОДПУ та його місц. органів мали рівні права з особами, які перебували на дійсній військовій службі. В прямому підпорядкуванні голови ОДПУ або його заступників знаходилися особливі війська ОДПУ, що мало свого представника у ВС СРСР, який затверджувався Президією ЦВК СРСР. Нагляд за законністю дій ОДПУ здійснював помічник (з 1929 — ст. помічник) прокурора ВС СРСР з нагляду за ОДПУ, якого затверджувала Президія ЦВК СРСР. Прокуратура наглядала за відповідністю Конституції СРСР і загальносоюз. зак-ву нормат.-прав. актів ОДПУ адм.-відомчого характеру, а також за законністю дій ОДПУ по конкр. справах, що були у його провадженні. Незаконні постанови, розпорядження і дії ОДПУ могли бути опротестовані прокурором до Пленуму ВС СРСР і Президії ЦВК СРСР. Прокурор та його ст. помічник з нагляду за ОДПУ мали право вимагати порушені ОДПУ справи для перегляду, а також призупиняти розпорядження або дії по них.

Коло діяльності та права ОДПУ поступово розширювалися. Згідно з постановою Президії ЦВК СРСР від 1.ІУ 1924 ОДПУ були надані особливі повноваження у б-бі з фальшивомонетництвом і контррев. орг-ціями. В 1924—25 на ОДПУ було покладено контроль за додержанням режиму таємності й ведення шифрувальної справи, а також т. з. політичний контроль (цензура, нагляд за виготовленням і розповсюдженням художніх зображень вождів тощо). В 2-й пол. 20-х рр. ОДПУ здійснювало контроль за станом валют, ринку, обігом золота та ін. дорогоцінних металів. Деталізувалися повноваження ОДПУ в сфері б-би з бандитизмом, контрабандою тощо. Дедалі частіше ОДПУ почало втручатися у вирішення екон. питань, застосовуючи для цього адм. тиск. З прийняттям 15.IV 1927 постанови РНК СРСР «Про заходи охорони державних і таких, що мають державне значення, підприємств, складів, споруд» під охорону військ ОДПУ перейшла значна частина пром. підприємств.

ОДПУ було наділено також широкими поза-суд. правами, які здійснювалися відповід. по-засуд. органами — Особливою нарадою при ОДПУ, суд. колегією ОДПУ, трійками ОДПУ. 1927 структуру ОДПУ становили: адм.-орг. управління (АОУ), секр.-операт. управління (СОУ), екон. управління (ЕКУ), гол. управління прикорд. охорони і військ ОДПУ (ГУПО і ВОДПУ), спецвідділ, іноз. відділ. Після проголошення курсу на загострення класової б-би та згортання непу ОДПУ поширило свої повноваження на сферу охорони громадського порядку. Згідно з постановою ЦВК і РНК СРСР від 15. XII 1930 було ліквідовано наркомати внутр. справ союзних і авт. республік. Водночас ЦВК і РНК видали таємну постанову «Про керівництво органами ОДПУ діяльністю міліції та кримінального розшуку». 1930 в складі ОДПУ було створено гол. інспекцію по міліції та крим. розшуку. На неї покладалося операт. керівництво діяльністю міліції та крим. розшуку, інспектування їх роботи, призначення та заміщення кер. складу. Відповідно до постанови ЦВК і РНК СРСР від 27. XII 1932 на базі головної інспекції по міліції та крим. розшуку було утв. гол. управління роб.-сел. міліції (ГУРСМ) при ОДПУ СРСР.

В умовах формування тоталітар. режиму ОДПУ було наділено правом не тільки винесення вироків, а й виконання покарань. Відповідно до пост. РНК СРСР від 11.VIІ 1929 органам ОДПУ, з метою госп. освоєння найбільш віддалених районів СРСР, дозволялося використання праці осіб, засуджених на строк понад З роки. 7.ГУ 1930 РНК СРСР затв. Положення про виправно-трудові табори, а 25.IV 1930 для керівництва ними в системі ОДПУ було утв. управління випр.-труд. таборів (з 1.Х 1930 — гол. управління таборів). ОДПУ залучалося до проведення колективізації та розкуркулювання, ін. масових репрес.

заходів, вело активну о-оу з парт, опозиціонерами — троцькістами, «децистами», буха-рінцями тощо. На поч. 30-х рр. зазнала кардинальної реорганізації структура ОДПУ. Протягом 1931-32 було скасовано АОУ і СОУ. На 1 .IV 1934 ОДПУ складалося з 2 управлінь (ЕКУ та управління справами), 3 гол. управлінь (ГУПО і ВОДПУ, ГУРСМ, ГУЛАГ) і 10 самост. відділів (особливий, секр.-політичний, іноземний, оперативний, спеціальний, облік.-статистичний, транспортний, фінансовий, мобілізаційний, інженерно-будівельний та відділ кадрів).

ОДПУ ліквідовано відповідно до постанови ЦВК СРСР про утворення загальносоюзного НКВС від 10.VIІ 1934 і увійшло до його складу на правах Гол. управління держ. безпеки (ГУДБ).

Літ.: Усенко І. Б. Україна в роки НЕПу: доля курсу на рев. законність. X.. 1995; Лубянка: ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917— 1960. М., 1997; КокуринА., Петров Н. ГПУ-ОГПУ (1922-1928). «Свобод, мысль», 1998, № 7; Коктоин А., Петров Н. ОГПУ (1929-1934). «Свобод, мысль», 1998. № 8.

В. І. Окіпнюк. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   о-округ   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]