Навигация
Повернись живим
 
аг-акс
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

АГРАРНО-ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ [АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ]

- форма територіальної організації ви-робництва с.-г. сировини та її промислової переробки в роки існування соціалістично-го способу виробництва в СРСР та УРСР. А.-п.к. поєднував с.-г. підприємства, які ви-робляли певний вид продукції (цукрові бу-ряки, овочі, фрукти, виноград, льон, коноп-лі, м'ясо, молоко тощо) та промислові під-приємства з її переробки. В УРСР найпоши-ренішими були цукробурякові, овоче-фрук-токонсервні, виноградарсько-виноробні, картопле-спирто-крохмальні, коноплеоб-робні та молокопереробні типи А.-п.к. З роз-витком ринкових відносин в Україні та змі-ною форм власності як у промисловому сек-торі економіки, так і в с.-г. виробництві, А.-п.к. як форма зміцнення зв'язків між про-мисловістю і сільським господарством не витримали випробовування часом. С.-г. під-приємствам стало вигідніше мати свої цехи 1 міні-заводи з переробки с.-г. продукції. У перспективі, з розвитком аграрного вироб-ництва та нормалізації економіки, з досяг-ненням паритетності цін на промислову і с. -г. продукцію, А.-п.к. посядуть належне міс-це у сфері ринкових відносин. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   аг-акс   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]