Навигация
 
акт-альт
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

АКЦЕПТ [АКЦЕПТ]

(від латин, acceptus - прийнятий) - зобов'язання (згода) платни-ка (трасата) на оплату або гарантування у визначений термін оплатити переказний вексель (тратту), виставлений до оплати ра-хунок, задовольнити інші вимоги про опла-ту. А. оформляється у вигляді напису "акцеп-товано" на платіжному документі (платіжній вимозі) з підписом, скріпленим печаткою. А. називають: а) згоду банку сплатити суми, вказані у платіжних документах (тоді вважається, що документ акцептований); б) V міжнародному праві - односторонню заяву про прийнятність умов договору і зобов'язання щодо його дотримання; в) одну Зі форм безготівкових розрахунків між господарськими структурами . При акцеп-тних операціях банк отримує від платника належні суми на підставі представлених по-стачальником розрахункових документів, а до їх отримання він кредитує постачальни-ка в межах вартості відвантаженої продукції (виконаних робіт, наданих послуг). При цьо-му платник зобов'язаний сплатити зазна-чені у платіжних документах суми або пові-домити банк письмово про відмову від опла-ти з відповідною мотивацією. В основному використовується негативний (мовчазний) А., коли платіжне доручення вважається ак-цептованим за умови, якщо протягом визна-ченого часу (звичайно 3 дні) покупець не від-мовився від платежу. Позитивний А. перед-бачає письмову згоду покупця на сплату кожної платіжної вимоги. В окремих випад-ках А. товару може застосовуватись як сан-кція до постачальника, який порушує умови договору стосовно обсягів, комплектності чи якості. Оплата продукції може відбуватися лише після повної відповідності кількості, комплектності, якості продукції умовам, за-значеним у договорі (контракті). 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   акт-альт   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]