Навигация
 
акт-альт
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

АКЦЕПТНИЙ КРЕДИТ [АКЦЕПТНЫЙ КРЕДИТ]

(від латин, acceptus-прийнятий)- 1. Кредит, який надається векселедержателю і виступає як гарантія. Кредитна угода скла-дається з умовою використання переказно-го векселя, де виставник зазначає платіжни-ка, який повинен акцептувати вексель - дати згоду провести оплату за умови, що до настання строку платежу за векселем клієнт внесе у банк суму. необхідну для погашення векселя. Векселедавець може використати проакцептований вексель як платіжний за-сіб за сплату різних своїх зобов'язань. 2. Кредит, який надається банком у вигляді тратт, що виставляються банкові експорте-рами. Тут акцептом тратти виступає потуж-ний банк, який не вкладає в акцептну опера-цію власні кошти, але зобов'язується спла-тити тратту, тобто формально кредит нада-ється продавцем товару. Якщо позичальник не виконав своїх зобов'язань, тоді відповід-но до вексельного права банк здійснює зво-ротну вимогу до векселедавця з примусовим стягненням відповідних грошових сум з по-зичальника. За надання А.к. банк стягує відповідний комісійний процент. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   акт-альт   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]