Навигация
Повернись живим
 
акт-альт
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

АКЦІЯ [АКЦИЯ]

(латин, actio -дія, дозвіл) - цінний папір, який засвідчує факт вне-сення коштів у статутний фонд акціонерно-го товариства фізичною чи юридичною осо-бою і підтверджує членство в даному това-ристві. А. випускаються без зазначення тер-міну дії (обігу). Є такі види А.: А. трудового колективу, підприємств державної форми власності, орендних підприємств, коопера-тивних організацій, господарських това-риств, комерційних банків та інших органі-зацій і установ різних форм власності. Ви-пускаються А. різної вартості (номіналу). Вони дають право його власникові на отри-мання прибутку (дивіденду) з одержаного загального прибутку акціонерним товарис-твом, а також право участі в управлінні то-вариством та розподілі майна в разі ліквіда-ції останнього і загалом підтверджують май-нове право її власника. Сума, зазначена в А., є її номінальною вартістю, а ціна, за якою А. продається на ринку цінних паперів (фондо-вій біржі). -її курсом. Курс А. безпосередньо залежить від розміру дивіденду, який на неї нараховується, і від кон'юнктури ринку цін-них паперів, зокрема від величини процен-тних ставок (банківського процента) в мо-мент її реалізації, а також від багатьох інших факторів, що формують попит 1 пропозицію і є визначальними при зміні цін відносно номінальної вартості. А. бувають: іменні, на пред'явника, звичайні, привілейовані, зас-новницькі тощо. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]