Навигация
Повернись живим
 
апел-ах
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

АРТІЛЬ [АРТЕЛЬ]

(татар, ортак, тюрк. орти - спільність людей, громада) - форма доб-ровільного об'єднання людей на певних умо-вах, які визначають спільну участь в А. пра-цею або працею і капіталом із зазначенням порядку розподілу між ними одержаного в результаті діяльності доходу й спільної від-повідальності. Є юридичною особою. А. як господарські громадські об'єднання в Укра-їні відомі здавна. Особливо поширеною була супряга - традиційна форма угоди самос-тійних господарів-селян, що не мали достат-ньо робочої худоби. Супряги створювались з метою об'єднання тяглової сили, знарядь і своєї праці для оранки, збирання врожаю, молотьби. Ця форма існувала до часів лікві-дації індивідуального селянського господар-ства. Засновувались А. чумаків. До пізніших часів дожили А. гончарів (Полтавщина, Чер-нігівщина), А. рибалок (на Азовському й Чорноморському узбережжях). Кустарі (до-мороби) нахилу до праці в А. не виявляли, хоч перебували в дуже важких умовах. На засадах об'єднання А. була створена коопе-рація в Україні, яка набула певного розвит-ку перед Першою світовою війною. За часів СРСР, починаючи з кінця 20-х років, коопе-рування стало фактично примусовим. Із запровадженням на селі колективізації офі-ційно було прийнято для колгоспів термін "сільськогосподарська артіль" (за Статутом 1935 р.). Старі рибальські А. були перетворе-ні на рибальські колгоспи. А. за радянських часів втратили найважливішу ознаку цієї форми громадської праці -добровільність, перетворившись на засіб цілковитого підпорядкування людини інтересам держа-ви. З розбудовою в Україні ринкової економі-ки добровільні об'єднання людей для спільної праці набирають інших форм і назв (напр., акціонерних товариств, кооперати-вів, спілок та інших різноманітних підпри-ємств із різними формами власності й ма-теріальної відповідальності). 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]