Навигация
Повернись живим
 
б-банків
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

БАНК [БАНК]

(від італ. banco - контора) - кредитно-фінансова інституція, що акуму-лює кошти, здійснює залучення та нагрома-дження вільних грошових коштів (вкладів) юридичних і фізичних осіб (пасивні опера-ції), а також здійснює платіжні грошові опе-рації та операції з цінними паперами. Проводить кредитування організацій, підпри-ємств і населення (надає кредити, позики). Банківські структури беруть свій початок з XIV ст. (Італія, Німеччина, Нідерланди). Перший акціонерний Б. засновано в Лондо-ні (1694 р.). Банківська система в Україні почала формуватись з середини XVIII ст. (Львів, Київ, Харків, Одеса, Катеринослав, Херсон). В Україні створено широку мережу Б. Банківська система тут дворівнева і скла-дається з Національного Б. та комерційних Б. різних форм власності. Національний банк України - центральний державний банк, що проводить єдину державну банків-ську фінансово-грошову політику щодо вар-тості (ціни, співрозмірності) грошової оди-ниці, грошового обігу, системи кредитів, координує банківську систему загалом, виз-начає курс грошової одиниці співвідносно з валютами інших країн, організовує внут-рішньодержавні і міжнародні банківські розрахунки. Він регулює валютний курс і кредити, контролює діяльність комерційних Б., забезпечує зберігання резервів і запасів грошових засобів, цінних паперів, золота і коштовностей. Він також обслуговує дер-жавний борг країни. Національний Б. нази-вають ще "банком банків". Йому належить монопольне право на випуск грошей в обіг, а також випуск національних грошових зна-ків. Комерційні Б. - найчастіше недержав-ні банки, вони створюються на акціонерних чи пайових засадах і виконують широке коло банківських операцій, обслуговують переважно організації, підприємства, нада-ють банківські послуги населенню, проводя-чи безготівкові та готівкові банківські опера-ції. Основні функції комерційних Б.: надан-ня кредитів, прийом депозитів (вкладів), ведення рахунків, виплата грошей за вкла-дами, купівля і реалізація цінних паперів, валюти та надання інших послуг. Комерцій-ні Б. можуть бути спеціалізованими (ощад-ними, іпотечними, емісійними, інвестицій-ними, кліринговими тощо) та універсаль-ними. Складають основу кредитної системи держави. Банківська діяльність в Україні регулюється Законом України "Про банки та банківську діяльність" від 30.09.91 р. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]