Навигация
Повернись живим
 
банкір-біх
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

БІЗНЕС-ПЛАН [БИЗНЕС-ПЛАН]

-документ, у якому подані аналіз 1 оцінка діючої або за-планованої до реалізації програми, заходу. Б.-п. визначає доцільність реалізації програми, заходу дій на підприємстві, характеризує і оцінює фактори, які впливають на ефектив-ність (прибутковість) запланованих дій, ак-цій. В резюме Б.-п. викладаються основна ідея та доцільність проведення пропонова-ного комерційного заходу, реальність і опти-мальні шляхи його здійснення, оцінки мож-ливих фінансових результатів; стратегія та основні джерела фінансування. Основними розділами Б.-п. є: характеристика (опис) біз-нес-програми, стратегія бізнес-проекту (про-грам) , оцінка ринку і маркетингова стратегія реалізації програми, характеристика стану виробництва і його функціонування (експлу-атації); система управління (менеджмент) і визначення оптимальних процесів прийнят-тя рішень, визначення джерел формування і напрямів оптимального використання фі-нансів, факторів і ступенів ризику, оцінка конкурентів 1 визначення місця (сегмента ринку), прогноз (оцінка) сильних 1 слабких сторін бізнес-проекту, альтернативних стра-тегій його реалізації і досягнення прибутку. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]