Навигация
Повернись живим
 
бла-бюр
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

БРЕТТОН-ВУДСЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА [БРЕТТОН-ВУДСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕ-МА]

(від англ. Bretton Woods system) - офі-ційно визнана валютна система, створена у 1944 р. відповідно до рішень валютно-фі-нансової конференції ООН (відбулась у м. Бреттон-Вудс (США)), де були розглянуті проекти договорів про створення Міжнарод-ного валютного фонду й Міжнародного бан-ку реконструкції і розвитку. Було прийнято, що функції світових грошей знову належать золоту, проте масштаби його використання у міжнародних валютних відносинах і регу-лююча роль дещо зменшились. Нарівні із золотом як міжнародні платіжні засоби і ре-зервна (ключова) валюта використовується долар США. Було визначено, що ринкові курси валют не можуть відхилятись від фік-сованих доларових паритетів цих валют більше, ніж на 1% щодо валют різних країн. Ці валюти "прив'язувались" до долара США, а конвертовані національні валюти вільно обмінювались за курсами, не вищими від зазначених меж. Міждержавне регулюван-ня валютних відносин здійснювалось в ос-новному через посередництво Міжнародно-го валютного фонду. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]