Навигация
Повернись живим
 
бла-бюр
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

БУРЖУАЗІЯ [БУРЖУАЗИЯ]

(фр. bourgeoise, від латин. burgus - укріплене місто) - 1. Первісна назва середнього класу - купців, лихварів, ремісників та інших міщан, які вели підприємницьку діяльність. З розвит-ком капіталізму - соціальна група (клас), що володіє капіталом і засобами виробниц-тва. 2. Пануюча соціальна група суспіль-ства, яка володіє основними засобами здій-снює підприємницьку діяльність за рахунок найманої праці, джерелом якої є одержува-на додаткова вартість. Вона, як правило, ві-діграє вирішальну роль у здійсненні внут-рішньої і зовнішньої політики. Перші пред-ставники Б. в Україні з'явилися у XVII ст. внаслідок розвитку міст, торгівлі, виникнен-ня мануфактур. Формування Б. як окремого класу відбулося в XIX ст. з середовища пер-ших фабрично-заводських виробництв, ко-ли стрімко зростали підприємницькі вер-стви. За даними Всеросійського перепису 1897 р., в Україні налічувалось великої бур-жуазії 289,5 тис. осіб (разом із сім'ями), дріб-них заможних господарів - 413,6 тис. .дріб-них незалежних виробників - 910 тис. осіб. Серед населення, яке жило прибутками від капіталів і нерухомого майна, українці ра-зом із сім'ями становили лише близько 28 %. Б. справляла вплив не тільки на економічне, а й на політичне, ідеологічне та духовне життя суспільства. Але на відміну від країн Заходу, де Б. прийшла до влади, покінчивши з політичним пануванням феодалів, в Україні вона отримала політичне керівниц-тво державою на короткий час - лише у 1917 р. З набуттям державної незалежності у 90-ті роки в Україні за складних політич-них і соціально-економічних умов форму-ється нова генерація національної буржуа-зії, яка поступово займає провідні позиції у політичному, суспільно-економічному та ду-ховному житті держави. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]