Навигация
Повернись живим
 
в-ввіз
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ВАЛЮТНІ УМОВИ [ВАЛЮТНЫЕ УСЛОВИЯ]

- умови розрахунків між зовнішньоторго-вельними партнерами. Традиційними умо-вами розрахунку, передбаченими міжурядо-вими угодами, є розрахунки у вільно конвер-тованій валюті. Ціна експортного товару мо-же виражатись у будь-якій вільно конверто-ваній валюті. Але, зважаючи на заінтересо-ваність експортера у твердій валюті, а також світову практику торгівлі товарами масово-го попиту, валюту ціни вибирають з 6-8 ва-лют різних країн світу. Як валюта платежу також виступають вільно конвертовані ва-люти цих країн (бельгійські франки у торгів-лі з Бельгією, норвезькі крони - з Норвегією, канадські долари - з Канадою тощо). У тор-гівлі з країнами, що розвиваються, викорис-товуються долар США, англійський фунт стерлінгів чи інша ВКВ залежно від того, в банках яких країн і в якій валюті зберігають-ся експортні надходження цих країн. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]