Навигация
 
вед-вир
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ВИМУШЕНИЙ ПРОГУЛ (ВЫНУЖДЕННЫЙ ПРОГУЛ]

- відсутність працівника на робо-ті протягом одного або більше днів через неправильні дії адміністрації. В.п. може бути спричинений незаконним звільненням або переведенням працівника на іншу робо-ту; затримкою розрахунку, видачі трудової книжки при звільненні; неправильним фор-мулюванням причини звільнення, яке поз-бавило працівника можливості стати до ро-боти на іншому підприємстві, тощо. Неза-лежно від фактичної тривалості В. п. в Укра-їні оплачується не більше як за 20 робочих днів, за винятком коли адміністрація затри-мує виконання рішення компетентного ор-гану про поновлення працівника на попе-редній роботі. В цьому разі заробітна плата за В.п. стягується на користь працівника з дня винесення рішення до дня його фактич-ного виконання. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]