Навигация
Повернись живим
 
вис-відс
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ВИСТАВКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ [ВЫСТАВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ]

- в Україні початок їх проведення пов'язу-ється з виставковою діяльністю держав, до складу яких належали українські землі. Спо-чатку були невеликі с.-г. конкурси (один із перших відбувся в Одесі 1820 р.). На терито-рії України. яка перебувала під владою Росії, перша с.-г. виставка відбулася в Одесі 1843 р. Українські сільські господарі постійно брали участь у місцевих виставках, що проводи-лись з ініціативи Вільного економічного то-вариства, а також у тих, що відбувались у російських містах. З пожвавленням еконо-мічного 1 господарського життя в другій по-ловині XIX - на початку XX ст. ініціатива влаштування В.с.-г. перейшла до місцевих с.-г. товариств. Влаштовувались вони у Ки-єві, Харкові, Полтаві, Чернігові, Херсоні, Ка-теринославі, Глуховітаін. Проводилися В.с,-г., як правило, восени. У них брали участь здебільшого господарства великих 1 середніх землевласників, які пропагували нові агро-культурні засоби. Найбільшу з них прове-дено 1913р. у Києві. У Галичині, крім участі окремих господарств у австрійських і поль-ських виставках, проводились місцеві ви-ставки з ініціативи українських коопера-тивних товариств. Так ,у 1909 р. в Стрию відбулася суто українська хліборобська вис-тавка з ініціативи Крайового Молочарсько-го Союзу. ''o Після запровадження у радянській Украї-ні колективізації сільського господарства виставкам надаєт ься особливого значення як засобу політичної та агрономічної пропа-ганди. У 1939 р. у Москві було відкрито Все-союзну с.-г. виставку з павільйоном України; з 1954 р. її перетворено у постійно діючу. Згодом у Києві почала роботу постійна Рес-публіканська виставка (площею 350 га на території Голосіївського лісопарку). Вона функціонує і понині. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   вис-відс   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]