Навигация
Повернись живим
 
відт-вхід
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ВНУТРІШНЯ КОНВЕРТОВАНІСТЬ [ВНУТРЕННЯЯ КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ]

- перехід всередині країни до ринкового обігу інозем-ної валюти, який базується на відносно віль-ній купівлі-продажу її для юридичних та фі-зичних осіб. В.к. передбачає систему захо-дів, за якими вся іноземна валюта вилуча-ється з внутрішнього економічного обороту, а її купівля та продаж для здійснення зов-нішньоторговельних операцій проводити-меться за вільним курсом, який діє на ва-лютному ринку. Для експортерів продукції введення В.к. буде означати ліквідацію на-явної системи валютних відрахувань держа-ві, а також необхідність продажу всієї суми валютної виручки банкам, які уповноваже-ні цим займатись. Для імпортерів буде при-пинено централізоване виділення валюти для закупівлі за кордоном, а всі необхідні їм валютні кошти мають купувати за ринко-вим курсом у банках. Перехід до В.к. розгля-дається як перший етап переходу до повної конвертації і як засіб укріплення національ-ної грошової одиниці. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]