Навигация
Повернись живим
 
гомо-гуф
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ГРОМАДА [ГРОМАДА]

- основна територі-ально-адміністративна одиниця. Існують також інші Г., напр. церковні або Г. спільно-го користування майном. Протягом історії Г. набувала різного соціального і правового змісту. У Княжу добу Г„ як територіально-адміністративній одиниці, відповідала верв. Кілька громад-вервей утворювали волость. Г. характеризуються широким самовряду-ванням, у їх зборах брали участь усі голови дворищ. Вони обирали голову Г. - старо-сту. Громадське віче мало судово-поліцей-ські функції. Г. несла кругову поруку за по-датки та за видачу злочинця. На Лівобереж-жі існували суто козацькі Г. на чолі з ота-маном і мішані з сільськими Г. Отаман і ста-роста були виборними. Вони скликали Г. на збори, де вирішувалися справи місцевого управління, судівництва й спільного земле-користування. Г. була власником деякої час-тини земель. Виділення громадської землі під обробіток і її розподіл відбувалися за рі-шенням зборів. В Україні з XVIII ст. громад-ське землеволодіння зменшується на проти-вагу Росії, де "общинне" землеволодіння було більш вкорінене і залишалося значною мі-рою до XX ст. Столипінська реформа сприя-ла переходові селян з общинного землеволо-діння на приватновласницьке. В Україні цей процес відбувався значно інтенсивніше, ніж у Росії. У Галичині, зокрема в Карпатах, існу-вали Г. з виборним начальником і самовря-дуванням. На Закарпатті Г. ототожнювалась із селом, у межах якого користувалася самоврядуванням з виборним старостою. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]