Навигация
Повернись живим
 
гомо-гуф
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ГРОШІ [ДЕНЬГИ]

-в умовах товарного ви-робництва є засобом обміну, мірилом вар-тості, засобом збереження вартостей і пла-тіжним засобом. Останню властивість Г. надає держава, яка через своє законодав-ство керує грошовим обігом країни. Г. мо-жуть мати свою власну цінність (предметні Г. - металеві) і цінність, похідну від функцій, які вони виконують (паперові Г,). До Жов-тневої революції у підросійській частині Ук-раїни в обігу були Г. Російської імперії. З 1899 р. (реформа Вітте) - це золота валюта, грошовою одиницею був рубль (українська назва карбованець), що містив у собі 0,7742 г чистого золота. В австро-угорській части-ні України валютою з 1892 р. була австрій-ська крона (0,38875 г чистого золота). З поновленням Української держави (1917-1929 рр.) з'явилися власні гроші - паперо-ві, з емблемами держави та українськими написами. Розрахунки проводились у кар-бованцях і гривнях (1 карбованець = 2 грив-ням. 1 гривня = 100 шагам); вартість карбо-ванця прирівнювалася до 17,424 долі(ї доля = 0.044 г. щирого золота). Ухвалою Україн-ської Центральної Ради у 1917р. надрукова-но перший державний кредитовий білет вартістю 100 карбованців, напис на якому зроблено чотирма мовами: українською - на аверсі, російською, польською та єврей-ською - на реверсі. Законом Центральної Ради з 1918 р. валютною одиницею стала гривня, а розмінною дрібною монетою - шаг (1/100 гривні). Нестача потрібної кіль-кості розмінної монети та інші обставини зумовили появу місцевих грошей. У 1996 р. в Україні в обіг введена гривня, що дорівнює 100 копійкам. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]