Навигация
Повернись живим
 
діл-дум
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ДОГОВІР [ДОГОВОР]

-угода двох або кіль-кох фізичних чи юридичних осіб щодо вста-новлення, зміни або припинення правових відносин. Є підставою виникнення зобов'я-зань. Основні положення, що регулюють зміст (умови), форму і порядок укладення договору, визначені законодавчими та спе-ціальними нормативними актами держави. Д. має юридичну силу, якщо він укладений у належній формі (письмовій простій або письмовій нотаріальній), затверджений під-писами сторін і скріплений печатками. Якщо законами не встановлена певна фор-ма, то сторони можуть обрати форму на свій розсуд. Можуть бути односторонні (такі, де одна сторона має лише обов'язки, а інша тільки права, напр. Д. позики) і двосторонні (кожна із сторін має і права, і обов'язки, напр., Д. купівлі-продажу). Державне зако-нодавство вимагає від договірних сторін ре-ального виконання умов Д. У разі невико-нання законодавство передбачає примусові заходи - санкції. Винна сторона мусить повністю відшкодувати спричинені іншій договірній стороні збитки, втрачену вигоду від невиконання умов договору. Існує багато різновидів Д., передбачених Цивільним Кодексом України: купівлі-продажу, міни, дарування, поставки, державної закупівлі (контрактація), винаймання майна, най-мання житлових приміщень, підряду, підря-ду на капітальне будівництво, перевезення, страхування, позики, кредиту, інвестуван-ня, розрахункові і кредитні відносини, до-ручення, комісії, довірчого утримання, су-місної діяльності. Д. може бути припинен-ий за різних обставин: у зв'язку з його по-вним виконанням, із зарахуванням зус-трічної односторонньої вимоги, із збігом боржника і кредитора в одній особі; угодою сторін; неможливістю виконання: коли ви-никли обставини, за які одна із сторін не відповідає (стихійне лихо); внаслідок судо-вого вироку тощо. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   діл-дум   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]