Навигация
 
звед-зус
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЗВІЛЬНЕННЯ 3 РОБОТИ [УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ]

- припинення трудових відносин між робітником або службовцем і підприєм-ством (установою, організацією). Чинне за-конодавство про працю передбачає можли-вість припинення трудового договору за зго-дою сторін, за власним бажанням працівни-ка, за ініціативою адміністрації. 3. з р. за згодою сторін може мати місце будь-коли, якщо працівник і адміністрація підприємства чи установи дійдуть висновку про його необхідність. Для 3. зр. за власним бажан-ням працівник повинен попередити про це адміністрацію підприємства (установи, ор-ганізації) у строки, передбачені чинним законодавством. До закінчення цього строку трудовий договір зберігає свою силу, і пра-цівник має право відмовитись від звільнен-ня. За відсутності такої відмови трудовий договір механічно вважається розірваним, а працівник звільненим за власним бажанням. Адміністрація зобов'язана повністю розрахуватися з працівником і видати трудову книжку. У разі затримки адміністраці-єю трудової книжки працівник має право вимагати від підприємства (установи, орга-нізації) виплатити йому заробітну плату за весь час затримки, але не більше від кількос-ті днів, регламентованих законодавством. Звільнення з роботи за ініціативою адмініс-трації допускається: в разі повної або час-ткової ліквідації підприємства (установи, організації); при скороченні штатів; припи-ненні робіт на строк більше одного місяця з причин виробничого характеру; в разі, коли виявиться, що працівник нездатний вико-нувати роботу, покладену на нього трудовим договором; при втраті адміністрацією довіри до працівника, який має справу з грішми та матеріальними цінностями; якщо працівник систематично без поважних на те причин не виконує покладених на нього обов'яз-ків, а також в інших випадках, передбаче-них законодавством про працю. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   звед-зус   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]