Навигация
 
звед-зус
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЗУСТРІЧНА ТОРГІВЛЯ [ВСТРЕЧНАЯ ТОРГОВЛЯ]

- 1. Продаж непродовольчих та окремих видів продовольчих товарів організа-ціями торгівлі, як правило, на організованих (колись колгоспних) ринках, у місцях заку-півлі с.-г. сировини з метою заохочення сіль-ського населення до розширення продажу або здачі заготівельним організаціям про-дукції власного виробництва. Виникла у 1930-1932 рр., коли внаслідок колективіза-ції сільського товаровиробництва постала проблема забезпечення населення, здебіль-шого міського, продуктами харчування. Ор-ганізація З.т. сприяла більшому напливу товарів у торгівлю через закупівельні пун-кти державної торгівлі й споживчої коопера-ції, коли здавачам с.-г. продуктів в обмін на здані продукти видавались дефіцитні това- ри й реманент за пільговими цінами. Через З.т. стимулювалась також заготівля вто-ринної сировини й металобрухту. 2. Торгів-ля, яка ґрунтується на зустрічних зобов'я-заннях експортерів та імпортерів товарів, котрі в єдиному двосторонньому документі (контракті) фіксують розміри взаємних зо-бов'язань за поставками. Здійснюється в ос-новному у формі бартерних операцій, які являють собою безвалютний, але оцінений у валюті обмін товарами. 3. Зустрічні заку-півлі товарів експортерами за частину вар-тості товарів, що постачаються; комплекта-ція Імпортованого обладнання частинами та деталями виробництва країни-імпорте-ра; компенсаційні угоди для погашення фі-нансового чи товарного кредиту, який нада-ний стороною-постачальником. 4. В умовах товарної кризи, ринкової незбалансованос-ті попиту і пропозиції зустрічний продаж то-варів для зацікавлення чи матеріального за-охочення за виконання населенням певних робіт, послуг, виготовлення і здачу державі товарів. При З.т. в обмін на здачу коштов-ностей, золота, антикваріату населенню ви- давались продукти харчування. У промис-ловості і споживчій кооперації продавались дефіцитні товари для стимулювання зда-вачів молока, яєць, лікарських рослин, хут-ра, металобрухту тощо. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]