Навигация
Повернись живим
 
інтерп-йох
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ІСПИТОВИЙ ТЕРМІН [ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК]

- за трудовим правом - строк, який може встановлювати адміністрація підпри-ємства або установи, беручи працівника на постійну роботу, для визначення його при-датності до виконання даної роботи. І.т. згідно з законодавством про працю не може встановлюватись більше шести днів для ро-бітників, для службовців на некваліфіковані і менш відповідальні роботи - більше двох тижнів! для службовців, що зараховуються на відповідальну роботу, - більше місяця. Ці строки не можуть бути продовжені ні самою адміністрацією, ні за згодою її з працівни-ком. На час І.т, робітники і службовці ко-ристуються правами і виконують обов'язки, як і всі працівники. Звільнятись за власним бажанням у період І.т. працівник може ли-ше в загальному порядку. Залежно від на-слідків випробування працівника або зали-шають на роботі, або звільняють. Резуль-тати випробування оцінює адміністрація підприємства (установи). Якщо вони вияви-лися негативними, то адміністрація може до закінчення І.т. або відразу ж після його за-кінчення звільнити працівника без попе-редження і виплати вихідної допомоги. Коли працівник не згодний з негативною оцінкою наслідків випробовування, то він має право оскаржити його в органи, що розв'язують трудові спори. Всі трудові спори, що виник-ли між працівником і адміністрацією під час І.т., розв'язуються у загальному порядку. Якщо після закінчення І.т. працівника не звільнили, то він вважається зарахованим на постійну роботу, і спеціального наказу про прийняття його на роботу не видають. У разі, коли в період І.т. працівник захворів, тривалість І.т. збільшується на кількість днів тимчасової непрацездатності. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]