Навигация
Повернись живим
 
колек-комуна
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

КОМПЛЕКС ІНВЕСТИЦІЙНИЙ [КОМПЛЕКС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ]

- система підприємств та організацій, створена для реалізації капітальних вкладень, яка вико-нує у суспільному виробництві функцію створення нерухомих основних фондів, не-обхідних і достатніх для діяльності підпри-ємств, організацій та установ усіх галузей економіки держави. До складу К.і. входять: інвестори-вкладники капіталу, призначе-ного для створення нових або розширення, реконструкції чи технічного переобладнан-ня наявних основних фондів; підрядні буді-вельні підприємства і фірми, що виконують будівництво "під ключ" або на інших умовах; субпідрядні спеціалізовані підприємства, будівельні кооперативи та інші будівельні організації; проектні підприємства, архі-тектурні організації; промисловість буді-вельних матеріалів, конструкцій, виробів; металургія, хімічна, лісова і деревообробна промисловість у частині, що постачає пред-мети праці для інвестиційного комплексу; машинобудівні підприємства, продукція яких призначена для створення нерухомих основних фондів і будівельного виробниц-тва (машинобудування енергетичне, нафто-хімічне, для легкої і харчової промисловос-ті, шляхобудівне та ін.); відокремлені вироб-ничо-управлінські структури; некомерцій-ні асоціації інвестиційних підприємств; рин-кова інфраструктура інвестиційного ком-плексу; органи державного регулювання ринкових відносин в інвестиційному ком-плексі. Кінцевою продукцією К.і. є підпри-ємства, повністю закінчені й підготовлені до виробничого функціонування та надання послуг, а також будівлі, споруди, об'єкти і комплекси соціального призначення. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]