Навигация
 
м-мас
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

МАСОНСТВО [МАСОНСТВО]

- космополітичний релігійно-етичний рух, альтерна-тивний до державних структур і державної ідеології. Учасники його визнають Великого будівничого світу як творця всього ладу в природі й називають себе будівничими його храму. Масони закликають до морального удосконалення та об'єднання людей неза-лежно від їхньої релігійної, національної на-лежності, на принципах рівності, взаємо-допомоги й вірності. М., як організаційна форма, запозичена у середньовічних каме-нярів, мулярських гільдій. Від них запози-чена назва і форми об'єднань - ложі. Основоположною датою для М. вважають 1717р., коли існуючі на території Англії ложі об'єдналися у Велику Ложу або Великий Схід Англії, що назвав себе провід-ною ложею. Потім в Англії воно почало від-ходити від засад християнства і вчення церкви, що призвело до гострих виступів пап проти М.й заборони участі у них като-ликів. М. брало активну участь у революцій-них рухах [декабристи, польські повстання, революції в Південній Америці тощо). Воно використовувалось для конспірації опози-ційних рухів проти пануючого ладу. Пізніше в державах з тоталітарними режимами М. було заборонене. В Україну М. прийшло із Західної Європи, а також через Польщу і Росію. Перша масонська ложа заснована в 1742 р. шляхтичами на Волині. З 1758 р. іс-нувала під назвою "Трьох богинь" у Львові. Потім М. поширювалось в Галичині, Лівобе-режній Україні і на Слобожанщині. Його впливи посилилися в часи гетьманування К.Розумовського, який був членом варшав-ської ложі "Трьох братів". Масонами були й брат гетьмана і його сини. Серед масонів другої половини XVIII ст. і початку XIX ст. - багато представників українських старшин-сько-шляхетських родин, як Капністи, Ко-чубеї, Кулябки, Лукашевичі, Родзянки, Ско-ропадські, Тарновські та ін. Поширенню М. в Україні сприяла також участь українців у російських масонських ложах ("З'єднані слов'яни", Київ, 1818р.). Їхня діяльність ма-ла суттєвий вплив на розвиток слов'яно-фе-дералістичних ідей в Україні і сприяла роз-виткові українського національно-політич-ного руху, що викликало репресивні дії з боку російського уряду. В 1822 р. царським ука-зом масонський рух був заборонений в усій Російській імперії. Проте масонські ложі діяли конспіративне і їхні члени брали участь в декабристському русі та інших та-ємних політичних організаціях. Протягом XIX ст. масонські ложі діяли в Києві, Жито-мирі, Кам'янці-Подільському, Одесі, Полта-ві.У 1900р. п'ять лож із цих міст об'єдналися у Велику ложу України. Згодом з'явилися ще дві ложі: "Шевченко" у Харкові і "Братер-ство" у Чернігові. Членами цих лож були ви-датні українські політичній культурні діячі кінця XIX і початку XX ст. Його представни-ками були: С.Моркотун, С.Петлюра, П.Ско-ропадський, С.Єфремов, Д.Дорошенко, В.За-тонський. М. мало великий вплив на роз-виток визвольного руху у 1918-1921 рр. У квітні 1918 р. в Києві сформувалася Велика ложа України. За радянських часів М. було заборонене. В еміграції одним із перших видатних українців, зв'язаних з М. у Франції, був Г. Орлик. У США українських масонських лож не було, існували тільки масонські клуби. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]